Workflow

Korzyści z wdrożenia

 • Możliwość weryfikacji przez przełożonych wykonywanej pracy
 • Usprawnienie przepływu informacji (delegowania zadań, przesyłu dokumentów do akceptacji) w ramach organizacji;
 • Eliminacja pomyłek ludzkich wynikających z pośpiechu i nadmiaru pracy, związanych z przepływem informacji;
 • Możliwość modelowania polityki sprzedaży w oparciu o pozyskane informacje o klientach;
 • Uporządkowanie posiadanej dokumentacji dotyczącej prowadzonych projektów;
 • Stworzenie elektronicznej bazy danych dotyczącej przeprowadzanych procesów

Kiedy wdrożyć?

 • Gdy procesy występujące w przedsiębiorstwie wymagają pracy grupowej;
 • Gdy praca wykonywana przez pracowników wymaga wieloetapowej akceptacji przez przełożonych;
 • Gdy w przedsiębiorstwie występują ściśle oprocedurowane procesy;
 • Gdy przedsiębiorstwo generuje dużą ilość dokumentów w ramach przeprowadzanych procesów;
 • Gdy przedsiębiorstwo posiada rozbudowaną dokumentację projektów i procesów;
 • Gdy przedsiębiorstwo posiada wdrożony System Zarządzania Jakością

Zadaniem systemów jest automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. Oprogramowanie takie pozwala na określenie jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby uczestniczące w wykonywaniu danej czynności oraz jakie są stany pośrednie dokumentów.

Rynek rozwiązań Workflow w Polsce.

Rynek rozwiązań wspierających obieg informacji i zarządzanie strumieniem dokumentów czy pracą grupową jest mocno rozwinięty. Zacznijmy od tego, co dziś już chyba nikogo nie dziwi – producenci systemów ERP starają się odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstw w tym zakresie oferując rozwiązania modułowe. Te najczęściej są znacznie bardziej okrojone funkcjonalnie niż w przypadku aplikacji dedykowanych, jednakże dla firm z mniejszym wolumenem dokumentów i/lub zainteresowanych zarządzaniem „prostym” procesem obiegu dokumentów jest to niewątpliwie atrakcyjna alternatywa.

Należy pamiętać, iż mimo specjalizacji rynek preferuje rozwiązania „kompleksowe”, zapewniające optymalizację możliwie jak największej ilości procesów. Poza rozwiązaniami modułowymi spotkać się możemy z niemałą grupą systemów autorskich, które po za funkcjonalnościami w zakresie przepływu dokumentów niejednokrotnie dotykają także zagadnień digitalizacji, opisywania i archiwizacji dokumentów.

Co więcej umożliwiają pracę grupową w zakresie danych procesów biznesowych, przepływów dokumentów. Do najpopularniejszych należą m.in.: Amodit, eDokumenty, ELO, PROGMATE DOCs, V-desk.

Jakby tego było mało na rynku znajdziemy także systemy, a w zasadzie platformy, które po za powyższą funkcjonalnością dotykają zagadnień związanych z zarządzaniem projektami i BI, jak np. Archman Business Navigator czy INTENSE Platform.

Po za systemami o dość szerokim zakresie zastosowania miejsce swe znajdują także aplikacje stricte wyspecjalizowane w danym procesie jak np. zarządzanie, kontrolowanie procesu przetwarzania faktur.

Przykładem tego typu aplikacji jest międzynarodowy system Basware Invoice Automation dostarczany w Polsce przez firmę Efematic. W tym miejscu należałoby także wspomnieć o takich platformach jak IBM Lotus Notes/Domino czy Microsoft SharePoint, które cieszą się dużą popularnością w budowie aplikacji typu workflow. Najbardziej rozwinięte działy IT niejednokrotnie własnymi siłami tworzą aplikacje opierając się o te technologie, a dla tych którzy chcą skorzystać z kompetencji i wiedzy firm zewnętrznych jest szereg rozwiązań gotowych dostosowywanych pod klienta jak np. Datapolis Process Systems czy WEBCON BPS.

Szkolenia

Jak przygotować zapytanie ofertowe?

 • Jak tworzyć zapytania ofertowe? – konstrukcja, treść i właściwa metodologia.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania zapytania ofertowego.
 • Zapytania ofertowe w ujęciu zróżnicowanego rynku rozwiązań IT.
 • Dobór dostawców pod zapytanie ofertowe / Struktura i charakterystyka rynku dostawców IT działających w Polsce. .
 • Wskazanie najważniejszych dostawców aplikacji wspierających zarządzanie całym przedsiębiorstwem (ERP), obszarem produkcyjnym oraz logistyczno-magazynowym (MES, APS, WMS)

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Trainings Department
Tel. +48 (32) 777 15 01
Mobile: +48 668 066 976
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl


Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie