WMS - Warehouse Management System

Korzyści z wdrożenia

 • Zredukowanie ilości składowanego towaru na magazynie;
 • Ograniczenie/Eliminacja błędów popełnianych przez magazynierów;
 • Zredukowanie ilości dokumentacji papierowej;
 • Optymalizacja marszruty magazynierów;
 • Wyeliminowanie tzw. „pustych przebiegów”;
 • Ograniczenie ryzyka uszkodzenia towarów;
 • Zmniejszenie reklamacji i zwrotów.

Kiedy wdrożyć?

Gdy w przedsiębiorstwie nastąpi wzrost ilości obrotu towarowego mierzonego w parametrach:

 • Liczba realizowanych wysyłek;
 • Liczba obsługiwanych lokalizacji na magazynie;
 • Liczba zatrudnionych magazynierów;
 • Ilość powierzchni magazynowej: powyżej 2000 m2.

Systemy klasy WMS umożliwiają koordynowanie prac magazynowych oraz usprawnienie wszystkich procesów, które zachodzą w magazynach. Wspierają zarządzanie na każdym poziomie funkcjonowania magazynu – od przyjęcia towaru, aż po dostarczanie danych biznesowych dla kierownictwa. Często uzupełniają zintegrowane rozwiązania klasy ERP o dodatkowe funkcjonalności, takie jak: precyzyjne określanie lokalizacji dla poszczególnych produktów, planowanie zaopatrzenia, zachowanie standardów kontroli bezpieczeństwa, kontrola logistyki w ramach łańcucha dostaw.

Rynek rozwiązań WMS w Polsce

Część dostawców systemów ERP na bieżąco rozwija moduły magazynowe o dodatkowe funkcjonalności. Umożliwiają one m.in. definiowanie magazynów fizycznych i logicznych, wewnętrznych oraz oddziałowych, współpracę z kolektorami danych (w postaci np. czytników kodów kreskowych), wspomaganie ewidencji ruchów magazynowych, a także śledzenie partii (zachowywanie informacji o przekazywanych surowcach, czy półfabrykatach, bądź wyrobach gotowych).

Klasyczne moduły są w stanie objąć dokumenty przesunięć magazynowych – wydania (MMW) i przyjęcia (MMP), zewnętrznych wydań magazynowych (WZ), faktur sprzedaży (FS), przyjęć zewnętrznych (PZ), przyjęć wewnętrznych (PW), czy rozchodów wewnętrznych (RW).

Coraz częściej można jednak zauważyć iż moduły magazynowe nie są w stanie spełnić zaawansowanych potrzeb przedsiębiorstw. Brak im funkcji optymalizacyjnych w magazynie, występują błędy przy rozliczaniu według: FIFO, LIFO, FEFO, AVCO. Kierownikom brakuje funkcjonalności przechowywania dokładnych informacji o lokalizacji towarów, optymalizacji przestrzeni magazynowej czy też możliwości przesuwania komponentów na produkcję.

Stąd też większość dostawców ERP uzupełnia swoje rozwiązania o zewnętrzne systemy klasy WMS. Na rynku polskich przedsiębiorstw ugruntowaną pozycję mają dzisiaj rozwiązania międzynarodowe, takie jak: Mantis, HightJump, czy RedPraire, które mają swoje przedstawicielstwa w Polsce.

Dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw cieszą się również systemy WMS polskich producentów - Quantum Software, Data Consult czy Logifact.

Sieci sprzedaży rozwiązań WMS nie są rozbudowane. Najczęściej obejmują kilku wyspecjalizowanych dostawców. Zdecydowana większość wdrożeń systemów realizowana jest jednak przez producenta lub głównego przedstawiciela w Polsce.


Szkolenia

Jak przygotować zapytanie ofertowe?

 • Jak tworzyć zapytania ofertowe? – konstrukcja, treść i właściwa metodologia.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania zapytania ofertowego.
 • Zapytania ofertowe w ujęciu zróżnicowanego rynku rozwiązań IT.
 • Dobór dostawców pod zapytanie ofertowe / Struktura i charakterystyka rynku dostawców IT działających w Polsce.
 • Wskazanie najważniejszych dostawców aplikacji wspierających zarządzanie całym przedsiębiorstwem (ERP), obszarem produkcyjnym oraz logistyczno-magazynowym (MES, APS, WMS).

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Trainings Department
Tel. +48 (32) 777 15 01
Mobile: +48 668 066 976
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl


Znajdź system IT dopasowany do Twoich wymagań

Szukaj wśród 22 branż rynku - produkcyjnych, handlowych, usługowych

Sekret dobrego prognozowania?
Małgorzata Gałązka-Misior, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Slimstock Polska
Małgorzata Gałązka-Misior, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Slimstock Polska
Decyzja o prawidłowej równowadze i ilości utrzymywanego asortymentu (SKU) w wielu magazynach może być prawdziwym wyzwaniem....
Teoria, a praktyka wdrożeń
PRO Siechnice Ireneusz Kucharski, Prokurent – Z-ca Dyrektora  
PRO Siechnice
Ireneusz Kucharski,
Prokurent – Z-ca Dyrektora
 
Dzięki systemowi pracownicy magazynowi znacznie usprawnili swoją pracę, aktualnie mogąc wykonywać większą ilość procesów w......

Aktualności


Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie