ERP - Enterprise Resource Planning

Korzyści z wdrożenia

 • Przyspieszenie i ustandaryzowanie przebiegu procesów;
 • Umiejętne wykorzystanie posiadanych zasobów;
 • Polepszenie komunikacji pomiędzy działami w firmie,
 • Zaoszczędzenie funduszy i sił przedsiębiorstwa włożonych w prowadzenie działalności.

Kiedy wdrożyć?

 • Gdy występuje problem w komunikacji między działami, a dane wymieniane między komórkami są często błędne, spóźnione;
 • Gdy występuje problem z zarządzaniem zamówieniami kontrahentów i ich terminową realizacją;
 • Gdy występuje problem z sterowaniem zapasami, ich kontrolą i uzupełnianiem względem potrzeb produkcyjnych wynikających z zamówień kontrahentów;
 • Gdy planowanie zleceń produkcyjnych i ich rozliczanie odbywa się ręcznie w oparciu o papier lub arkusze kalkulacyjne Microsoft Office Excel.
 • Gdy przedsiębiorstwo dąży do poprawy współczynnika rotacji zapasów i materiałów na magazynie.

ERP (z ang. Enterprise Resource Planning) to system zarządzania posiadanymi zasobami przedsiębiorstwa, który pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych z procesów w nim występujących. System taki z zasady ma obejmować co najmniej kilka kluczowych procesów występujących w przedsiębiorstwie (np. produkcję, kadry i płace, księgowość), ale może być także wykorzystywany do zarządzania ich całością. System ERP może przyjąć formę modułową, czyli zbioru współdziałających ze sobą aplikacji (około 85% rozwiązań dostępnych na rynku) lub mieć zintegrowaną formę platformy z jedną bazą danych i wszystkimi operacjami wykonywanymi na niej w czasie rzeczywistym.

Rynek rozwiązań ERP w Polsce

Systemów ERP na polskim rynku jest kilkadziesiąt, tych ogólnopolskich i międzynarodowych zakwalifikowanych zgodnie ze standardami Gartnera. Należy pamiętać także o kolejnej nie mniejszej puli rozwiązań autorskich, lokalnych, często nie wypromowanych, które na co dzień konkurują z ww. systemami. Liczba firm informatycznych, które wdrażają systemy klasy ERP w polskich przedsiębiorstwach liczona jest w setkach.

Najbardziej popularne modele kanałów dystrybucyjnych to:

I. Sprzedaż rozwiązania przez producenta oraz partnerów sieci dealerskich.

Zwykle producenci posiadają wyspecjalizowaną kadrę wdrożeniową i realizują część projektów, dealerzy natomiast przejmują obsługę innych. Podział projektów oraz zakres współpracy pomiędzy producentem a partnerami sieci dealerskich ustala producent, nie ma jednolitych standardów na rynku.

II. Producent samodzielnie sprzedaje i wdraża system.

Niektórzy producenci posiadają złożoną strukturę organizacyjną i obsługą przedsiębiorstw zajmują się poszczególne oddziały zlokalizowane na terenie Polski.

W ostatnich latach rozwinął się na rynku polskim nowy model sprzedaży systemów klasy ERP tzw. SaaS. Dostawca rozwiązania za odpowiednią opłatą udostępnia klientowi miejsce na swoim serwerze oraz daje dostęp do systemu znajdującego się na nim. Dzięki temu klient nie musi kupować i utrzymywać infrastruktury informatycznej, spada także koszt samego wdrożenia systemu. Tym samym po stronie klienta zostaje jedynie wybór systemu oraz przeszkolenie pracowników do korzystania z platformy.

Choć model SaaS umożliwia upowszechnienie systemów klasy ERP i stanowi dobre rozwiązanie dla właścicieli niewielkich firm, to jednak nie do końca odpowiada oczekiwaniom i potrzebom średnich i dużych przedsiębiorstw. Z tego powodu większe przedsiębiorstwa decydują się na korzystanie z klasycznej formy dystrybucji, która choć zdecydowanie droższa w zakupie i wdrożeniu, to zapewnia jednak kontrolę nad dostosowaniem systemu do swoich wymagań. Ponadto eliminuje wady rozwiązań modelu SaaS, dotyczące bezpieczeństwa informacji.


Szkolenia

Jak przygotować zapytanie ofertowe?

 • Jak tworzyć zapytania ofertowe? – konstrukcja, treść i właściwa metodologia.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania zapytania ofertowego.
 • Zapytania ofertowe w ujęciu zróżnicowanego rynku rozwiązań IT.
 • Dobór dostawców pod zapytanie ofertowe / Struktura i charakterystyka rynku dostawców IT działających w Polsce.
 • Wskazanie najważniejszych dostawców aplikacji wspierających zarządzanie całym przedsiębiorstwem (ERP), obszarem produkcyjnym oraz logistyczno-magazynowym (MES, APS, WMS).

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Trainings Department
Tel. +48 (32) 777 15 01
Mobile: +48 668 066 976
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl


Znajdź system IT dopasowany do Twoich wymagań

Szukaj wśród 22 branż rynku - produkcyjnych, handlowych, usługowych

Status quo czy ewolucja?
Michał Tekiela CEO, ANEGIS
Status quo czy ewolucja?
Zmiany – nieodłączny towarzysz rewolucji, transformacji, postępu; wróg zastoju. Gdy środowisko, w którym funkcjonuje organizacja,......

Aktualności


Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie