CRM - Customer Relationship Management

Korzyści z wdrożenia

 • Uporządkowanie bazy kontaktów;
 • Rejestracja wszystkich kontaktów z potencjalnymi i obecnymi klientami;
 • Pozyskanie materiału analitycznego dla działów marketingu i zarządu – na podstawie stworzonej w systemie historii kontaktów z klientami;
 • Możliwość modelowania polityki sprzedaży w oparciu o pozyskane informacje o klientach;
 • Możliwość segmentacji grup klienckich i lepszego dopasowania oferty;
 • Kontrola jakości pracy pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i obsługę klienta.

Kiedy wdrożyć?

 • Gdy przedsiębiorstwo posiada rozbudowaną bazę obecnych i przyszłych klientów;
 • Gdy przedsiębiorstwo opiera swoją działalność na aktywnym pozyskiwaniu klientów (kontakty telefoniczne, mailowe itd.);
 • Gdy przedsiębiorstwo świadczy usługi lub prowadzi sprzedaż towarów albo usług o większym stopniu skomplikowania – co wymaga dłuższego czasu finalizowania transakcji;
 • Gdy przedsiębiorstwo posiada tzw. Klientów powracających;
 • Gdy przedsiębiorstwo prowadzi działalność opierającą się na średnio- i długoterminowym świadczeniu usług;
 • Gdy oferowane usługi lub produkty mają szeroki target, co utrudnia szczegółowe ofertowanie.

Systemy CRM to narzędzia usprawniające komunikację na linii przedsiębiorstwo-klient. Służą do pozyskiwania klientów oraz ich obsługi. Systemy te opierają się na zgromadzonych i na bieżąco rozbudowywanych bazach danych zawierających informacje na temat poszczególnych klientów i historię kontaktów z nimi. Zadaniem systemów tej klasy jest automatyzacja i usprawnienie procesów pozyskiwania i obsługi – od nawiązania, przez rozpoznanie potrzeb i finalizację transakcji, aż po obsługę posprzedażową.

Tym samym przedsiębiorcy mogą zminimalizować rolę błędów ludzkich w tym procesie, wynikających, np. z rotacji pracowników, czy upływu czasu pomiędzy nawiązaniem kontaktu z potencjalnym klientem a wznowieniem rozmów. Ponadto zaletą wynikającą z wdrożenia jest uporządkowanie bazy danych, będące efektem jej scentralizowania i możliwości łatwej aktualizacji przez wszystkich pracowników korzystających z narzędzia na podstawie nawiązanych kontaktów.

Systemy CRM z założenia wspierają pracę kilku działów. Przed wszystkim działów marketingu i sprzedaży – sprzedawcy otrzymują narzędzie rejestrujące wszystkie kontakty z danym klientem i są w stanie na podstawie zapisków z systemu przyjąć odpowiednią strategię komunikacji. Z kolei dział marketingu otrzymuje opinie na temat oferowanego produktu lub usługi (jakość, cena, poziom obsługi) oraz informacje o klientach – co pomaga przeprowadzić ich segmentacje i lepiej sprofilować produkt (usługę) pod najbardziej rentowny target. Działy marketingu, ale także działy sprzedaży i obsługi klienta mogą również wykorzystywać system CRM do zarządzania kontaktami z kontrahentami.

Wówczas takie rozwiązanie staje się narzędziem do zbierania informacji o zamawianych usługach lub towarach oraz gromadzi dane na temat historycznych zakupów. Ponadto systemy CRM są nieodzownym elementem wsparcia infrastrukturalnego dla działów obsługi klienta – pomagają rejestrować wszelkie kontakty z danymi klientami i ich treść.

Systemy CRM posiadają funkcje analityczne, co pozwala zarządom uzyskać informacje o jakości pracy własnych pracowników, ale także informacje o organizacji pracy, opinie oferowanym produkcie lub usłudze oraz o rentowności. Tym samym systemy CRM pełnią funkcje zarówno operacyjne, jak i analityczne.

Rynek rozwiązań CRM w Polsce

Na rynku CRM funkcjonuje bardzo wiele „małych” ograniczonych funkcjonalnie rozwiązań tego typu. Część z nich to aplikacje typu Open Source, część sprzedawana jest w postaci pudełkowej inne w wersjach online bez instalacji w ramach miesięcznego abonamentu.

Na rynku znajdziemy szereg aplikacji dedykowanych producentów polskich i globalnych kierowanych odpowiednio pod potrzeby branży i rodzaj prowadzonych aktywności / relacji z klientem. Spośród specjalizowanych systemów możemy wymienić m.in.: PIVOTAL CRM, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM czy uznany przez światowy rynek Salesforce CRM.

Ze względu, iż CRM najczęściej jest fragmentem kompleksowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem również producenci ERP rozwijają własne aplikacje w tym zakresie. Część tych systemów może być wdrażana niezależnie od całego pakietu ERP. Nie brakuje także przypadków fuzji na rynku światowym wśród największych graczy jak np. Oracle (Siebel, PeopleSoft). CRM posiadają funkcje analityczne, co pozwala zarządom uzyskać informacje o jakości pracy własnych pracowników, ale także informacje o organizacji pracy, opinie oferowanym produkcie lub usłudze oraz o rentowności. Tym samym systemy CRM pełnią funkcje zarówno operacyjne, jak i analityczne.


Szkolenia

Jak przygotować zapytanie ofertowe?

 • Jak tworzyć zapytania ofertowe? – konstrukcja, treść i właściwa metodologia.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania zapytania ofertowego.
 • Zapytania ofertowe w ujęciu zróżnicowanego rynku rozwiązań IT.
 • Dobór dostawców pod zapytanie ofertowe / Struktura i charakterystyka rynku dostawców IT działających w Polsce.
 • Wskazanie najważniejszych dostawców aplikacji wspierających zarządzanie całym przedsiębiorstwem (ERP), obszarem produkcyjnym oraz logistyczno-magazynowym (MES, APS, WMS).

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Trainings Department
Tel. +48 (32) 777 15 01
Mobile: +48 668 066 976
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl


Znajdź system IT dopasowany do Twoich wymagań

Szukaj wśród 22 branż rynku - produkcyjnych, handlowych, usługowych

Jak wdrożyć system BPA?
Zbigniew Błaszczyk Prezes Zarządu, Febit
BPA
Informatyzacja jest istotnym elementem rozwoju współczesnych organizacji, obejmując kolejne obszary ich aktywności. Najczęściej......

Aktualności


Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie