CMMS - Computerised Maintenance Management Systems

Korzyści z wdrożenia

 • Udrożnienie komunikacji pomiędzy działem produkcji i utrzymania ruchu;
 • Szybki wgląd do informacji o awariach;
 • Poprawa efektywności napraw i remontów;
 • Możliwość generowania różnego rodzaju analiz i raportów na podstawie przeprowadzonych prac;
 • Optymalne wykorzystanie maszyn;
 • Redukcja kosztów utrzymania parku maszynowego;
 • Efektywne zarządzanie służbami działu utrzymania ruchu i lepsza organizacja pracy.

Kiedy wdrożyć?

 • Gdy przedsiębiorstwo zarządza rozbudowanym parkiem maszynowym;
 • Gdy wykorzystywane maszyny różnią się od siebie stanem i przeznaczeniem;
 • Gdy zachodzi potrzeba precyzyjnego określenia daty wykonywanych przeglądów;
 • Gdy przedsiębiorstwo wymaga dokładnych danych o kosztach eksploatacji maszyn.

System przeznaczony jest do wsparcia szeroko rozumianego utrzymania ruchu przedsiębiorstw produkcyjnych, do zarządzania wyposażeniem sprzętowym, dokumentacją serwisową oraz planowania remontów maszyn i urządzeń. Rozwiązania umożliwiają modelowanie struktury zaplecza hali produkcyjnej oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad jej działaniem. Dokumentacja dotycząca wykorzystywanych maszyn oraz urządzeń jest łatwo dostępna i przechowywana w formie elektronicznej. Najważniejszą zaletą systemów klasy CMMS jest minimalizacja nieplanowanych przestojów oraz zmniejszenie ilości awarii.

Rynek rozwiązań CMMS w Polsce

Rozwiązania dedykowane służbom utrzymania ruchu mogą stanowić fragment systemu klasy ERP. Dostawcy w szczególności rozbudowanych, zaawansowanych systemów klasy ERP dostarczają narzędzia wspierające wszelkie działania prewencyjne w zakresie maszyn. Przykładem może być moduł PM wchodzący w skład rozwiązania SAP, czy też rozwiązanie IFS Applications.

Systemy te oferują funkcjonalność szerszą niż tylko wsparcie utrzymania ruchu, gdyż zarządzają całym majątkiem przedsiębiorstwa – EAM (z ang. Enterprise asset management). Dzięki nim można uzyskać poprawę niezawodności urządzeń. Wśród innych rozwiązań zarządzających środkami trwałymi wskazać można m.in. na IBM Maximo, czy rozwiązanie Infor EAM.

Inną grupę stanowią rozwiązania dedykowane, które mogą być integrowane z systemami klasy ERP, które wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa. Posiadają one funkcjonalności dotyczące planowania przeglądów, zarządzania częściami zamiennymi, tworzeniem raportów według założonych kryteriów i wiele innych. Wśród rozwiązań w tym obszarze wymienić można m.in. SUR-FBD, Plan9000, CMMS Maszyna czy Queris CMMS. Są to rozwiązania stworzone przez polskich dostawców. Jeszcze inną grupę stanowią zewnętrzne, zagraniczne rozwiązania klasy CMMS. Trafiły one do Polski poprzez narzuty przedsiębiorstw, których centrala zlokalizowana jest za granicą. Część dostawców systemów zagranicznych znalazła w Polsce partnerów, którzy zajmują się sprzedażą rozwiązania. Można w tym miejscu wskazać na MP2, Profesal Maintenance czy Agility.


Szkolenia

Jak przygotować zapytanie ofertowe?

 • Jak tworzyć zapytania ofertowe? – konstrukcja, treść i właściwa metodologia.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania zapytania ofertowego.
 • Zapytania ofertowe w ujęciu zróżnicowanego rynku rozwiązań IT.
 • Dobór dostawców pod zapytanie ofertowe / Struktura i charakterystyka rynku dostawców IT działających w Polsce.
 • Wskazanie najważniejszych dostawców aplikacji wspierających zarządzanie całym przedsiębiorstwem (ERP), obszarem produkcyjnym oraz logistyczno-magazynowym (MES, APS, WMS).

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Trainings Department
Tel. +48 (32) 777 15 01
Mobile: +48 668 066 976
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl


Znajdź system IT dopasowany do Twoich wymagań

Szukaj wśród 22 branż rynku - produkcyjnych, handlowych, usługowych

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie