BI - Business Intelligence

Korzyści z wdrożenia

 • Stworzenie tzw. hurtowni danych – jednego miejsca gromadzenia informacji o wszystkich procesach zachodzących w przedsiębiorstwie;
 • Możliwość generowania dowolnych raportów biznesowych w oparciu o najświeższe dane;
 • Możliwość generowania przekrojowych analiz i raportów odnoszących się do sytuacji całego przedsiębiorstwa;
 • Bieżący podgląd stanu procesów biznesowych za pomocą tzw. kokpitów menedżerskich, dedykowanych dla poszczególnych stanowisk;
 • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów wykonywania analiz, wynikająca z automatyzacji procesów analitycznych;
 • Przyspieszenie procesów podejmowania decyzji opierających się na monitoringu działania przedsiębiorstwa za pomocą mechanizmów sprzężenia zwrotnego oraz sprzężenia wyprzedzającego.

Kiedy wdrożyć?

 • Gdy przedsiębiorstwo przeprowadza wiele procesów biznesowych rejestrowanych przez różne systemy informatyczne;
 • Gdy przedsiębiorstwo opiera swoją działalność na analizie wielu danych z wszystkich obszarów działalności;
 • Gdy przedsiębiorstwo wykorzystuje do projektowania procesów dane historyczne;
 • Gdy działalność przedsiębiorstwa operuje na rynku wrażliwym na zmienną sytuację gospodarczą, co powoduje konieczność modyfikacji procesów.

Systemy Business Intelligence to zaawansowane rozwiązania informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji przez management przedsiębiorstw. Ich rolą jest agregowanie i przetwarzanie wszystkich danych z objętych nim obszarów, a następnie prezentowanie ich w przejrzystej formie. Tym samym osoby decyzyjne otrzymują aktualne przekrojowe dane o procesach występujących w przedsiębiorstwie. To pozwala na kontrolowanie tych procesów, szybkie reagowanie na występujące nieprawidłowości i wprowadzanie niezbędnych zmian. Systemy Business Intelligence są w pełni skalowalne, dzięki czemu istnieje możliwość objęcia nim całości lub części występujących w przedsiębiorstwie procesów. Możliwa jest w takim przypadku dalsza rozbudowa i obejmowanie kolejnych obszarów. Wykresy te są podstawą do podejmowania kluczowych decyzji przez kierownictwo i tym samym, dzięki wykorzystaniu bieżącej analizy informacji, mogą przyczynić się do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa. Rozwiązania tej klasy operują na tzw. hurtowniach danych, czyli scentralizowanym miejscu, w którym przechowywane są dane z wszystkich procesów nimi objętych, dostarczane przez poszczególne wyspecjalizowane systemy informatyczne. Dzięki temu rozproszone dane mogą być analizowane w kontekście działania całego przedsiębiorstwa i obejmować jak najwięcej informacji (w tym historycznych).

Rynek rozwiązań BI w Polsce

Generujemy coraz więcej danych. Szybkość reagowania na zmiany i potrzeby rynku jest kluczowa w pozyskaniu nowego klienta, dlatego na uwagę zasługują rozwiązania typu BI. Na te potrzeby starają się odpowiedzieć dostawcy rozwiązań ERP, oferując dodatkowe moduły systemu lub narzędzia specjalizowane, zintegrowane z ERP. Większość modułów ERP oferowanych w tym zakresie posiada jednak dosyć okrojone funkcjonalności i skupia się na analizie danych zaciąganych z systemu ERP.
Jeśli potrzebujemy bardziej złożonych analiz danych, rynek posiada bogatą ofertę dedykowanych aplikacji. Do tych najbardziej popularnych niewątpliwie należy: MicroStrategy, Microsoft Power BI, QlikView, SAS, Targit czy Tableau.

W przypadku bardzo dużej ilości danych oraz konieczności ich uporządkowania jeszcze przed analizą proponowane są rozwiązania oparte o tzw. hurtownię danych. Projekty te łączą integrację rozwiązań technologicznych, sprzętowych, a także wizualizacyjnych.

Drugą grupą rozwiązań są systemy, które przede wszystkim wspierają kontroling, konsolidację finansową i budżetowanie. W tej grupie niewątpliwie należy wymienić Eureca, IBM Cognos, Infor d/EPM, Oracle Hyperion, Prophix czy SAP Business Objects. Systemy te są sprzedawane poprzez rozbudowane sieci partnerskie gdzie wartością dodaną w projekcie są kompetencje i doświadczenie partnera. Zadaniem systemów BI jest przekształcanie zbieranych danych z całego systemu i generowanie na ich podstawie wykresów obrazujących aktualny stan procesów.


Szkolenia

Jak przygotować zapytanie ofertowe?

 • Jak tworzyć zapytania ofertowe? – konstrukcja, treść i właściwa metodologia.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania zapytania ofertowego.
 • Zapytania ofertowe w ujęciu zróżnicowanego rynku rozwiązań IT.
 • Dobór dostawców pod zapytanie ofertowe / Struktura i charakterystyka rynku dostawców IT działających w Polsce. .
 • Wskazanie najważniejszych dostawców aplikacji wspierających zarządzanie całym przedsiębiorstwem (ERP), obszarem produkcyjnym oraz logistyczno-magazynowym (MES, APS, WMS)

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Trainings Department
Tel. +48 (32) 777 15 01
Mobile: +48 668 066 976
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl


Znajdź system IT dopasowany do Twoich wymagań

Szukaj wśród 22 branż rynku - produkcyjnych, handlowych, usługowych

Aktualności


Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie