IFRS okiem eksperta.

IFRS okiem eksperta.

Waldemar Tatarewicz,
Ekspert SIMPLE oraz Product Manager obszaru Finanse-Księgowość

Warto przypomnieć, że sprawozdawczość reguluje Krajowy Standard Rachunkowości wynikający z Ustawy o rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki mogą stosować MSR i wynikające z tego standardy MSSF (ang. IFRS). Dotyczy to głównie grup kapitałowych i dużych spółek, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie giełdowym. MSSF nie definiuje wymogów względem formalnego układu danych sprawozdawczych, czy konieczności zastosowania zindywidualizowanych opisów. Z tego względu nie wymusza wprowadzania zmian w systemach ERP generujących sprawozdania finansowe, oczywiście o ile systemy te posiadają tak jak SIMPLE.ERP elastyczne mechanizmy edycji tych sprawozdań, np. uwzględniające możliwość wprowadzenia opisu zamierzeń jednostki.

Zobacz forum ekspertów
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie