QlikView wspiera synergię procesów biznesowych Grupy Kapitałowej Bać-Pol.

QlikView

Wyzwania:

Wybranie i wdrożenie systemu Business Intelligence dla całej Grupy Kapitałowej Bać-Pol. Rozwiązanie musiało wesprzeć zwiększenie efektu synergii pomiędzy działalnością Dystrybucyjną a spółką SPAR, uwspólnianie danych z różnych systemów, stworzenie Jednolitej Centralnej Kartoteki Towarowej dla Grupy, właściwą interpretację zgromadzonych informacji, system analizowania jakości i opłacalności dostaw do sklepów SPAR oraz proces ustalania polityki handlowej.

Rozwiązanie:

Wdrożenie przez Humansoft Sp. z o.o. platformy analitycznej QlikView przy współpracy z Działem BI Grupy Kapitałowej Bać-Pol. Opracowanie Modeli w Obszarze Detalu i Logistyki oraz Dedykowanych Paneli Analitycznych QlikView.

„Opracowane w QlikView modele analityczne dla obszarów funkcjonalnych w GK Bać-Pol, umożliwiają bieżącą kontrolę efektywności procesów synergii między Dystrybucją a Detalem.” - Dyrektor BI, Bać-Pol S.A.

Największy Model Analityczny QlikView w Obszarze Detal zawiera 820 milionów rekordów danych i umożliwiła monitorowanie obrotów, które nie mają przypisanego producenta. Zgłaszane przypadki skutkują analizą obrotów po kodach EAN a następnie dokonaniem korekty w Kartotece Centralnej. Model ten stał się głównym narzędziem ustalania polityki handlowej i daje wymierne korzyści przy:

 • optymalizacji marż,
 • zapasów,
 • analizie produktów dobrze zbywalnych i zalegających,
 • określaniu udziału danej kategorii w sklepie,
 • ustalaniu poziomu zapasów na podstawie ich rotacji.

Umożliwił także stworzenie motywatorów dla Franczyzobiorców zwiększających zakupy w GK Bać-Pol oraz opracowanie systemu monitorowania poziomu ich lojalności zakupowej.  

Dedykowane panele analityczne QlikView umożliwią bieżące monitorowanie warunków umów handlowych z producentami i dostawcami oraz efektywność uczestnictwa Franczyzobiorców w akcjach reklamowych. Wykorzystywane są także do kontrolowania kondycji finansowej Franczyzobiorców oraz wychwytywania symptomów ich ewentualnego „bankructwa”. 

Projekt „Platforma Logistyczna” skoncentrował się na utworzeniu modelu danych, z systemów działających w Grupie oraz skorygowaniu niekompletnych, zdublowanych, czy błędnych danych oraz zbudowaniu panelu analitycznego QlikView, zorientowanego na pracę ze wskaźnikami logistycznymi mającymi badać opłacalność: zamawiania, przyjmowania, utrzymywania, konfekcjonowania i transportu dostaw z poszczególnych centr dystrybucyjnych GK. Wszelkiego rodzaju odchylenia od zdefiniowanych norm, są monitorowane i analizowane, z najdrobniejszą szczegółowością na jaką pozwalają systemy źródłowe zasilające główny model danych. 

,,QlikView znacząco usprawnił procesy analiz oraz interpretacji danych.” - Controller finansowy, Spar Polska S.A.

Szybsze przygotowanie i dystrybucję raportów dla różnych grup adresatów umożliwiło wdrożenie rozwiązania QlikView NPrinting. Raporty generowane są w ustalonych cyklach a raportowane dane są spójne niezależnie od ich poziomu agregacji. 

Otrzymane korzyści:

„QlikView kosztowało GK Bać-Pol 30% ceny rozwiązań konkurencyjnych, a inwestycja zwróciła się już po kilku miesiącach.” - Dyrektor Ekonomiczny, Bać-Pol S.A.

Analitycy już po kilku tygodniach otrzymali narzędzie do profesjonalnego przeprowadzenia analiz i kreowania raportów. 
GK Bać-Pol dzięki wdrożeniu QlikView osiągneła:

 • szybki zwrot z inwestycji, 
 • wartości dodane wielokrotnie przekraczające nakłady, 
 • przeliczanie na żądanie ogromnej ilości danych, 
 • szybkie dostarczanie informacji z ponad 250 sklepów ze szczegółowością do pojedynczych pozycji na paragonach, 
 • wsparcie procesu tworzenia motywatorów dla Franczyzobiorców, 
 • zacieśnienie współpracy Biznesu z Back Office, 
 • ustandaryzowanie informacji,
 • zrealizowanie celów biznesowych.

„Qlik to dużo więcej niż narzędzie do prezentacji, to platforma do przetwarzania danych z wielu źródeł i ich spójna analiza w jednym miejscu.” - Kierownik Działu BI, Bać-Pol S.A.
 

Zobacz forum ekspertów
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie