Ofiary złej organizacji procesu wyboru

Organizacja wyboru systemy ERP, BPC Group radzi.

Kluczowym elementem sukcesu w procesie wyboru systemu ERP jest jego właściwa organizacja. Każdy dobrze prowadzony proces powinien mieć określone ramy czasowe, uwzględniające poszczególne etapy (kamienie milowe).

W trakcie prowadzenia działań doradczych BPC Group zauważyło, że zbyt wiele procesów decyzyjnych jest rozciągniętych w czasie. Decydenci nie precyzują jasno celów, nie posiadają również harmonogramu projektu.

W konsekwencji przedłużającego się procesu wyboru:

  • przedsiębiorcy dysponują zdezaktualizowanymi informacji o funkcjonalnościach i możliwościach systemów, a także o kompetencjach dostawców; 
  • następuje rozmycie celu wdrożenia systemu – osoby decyzyjne nadają wyższą rangę mniej znaczącym kwestiom, a priorytety nierzadko schodzą na dalszy plan; 
  • wzrastają oczekiwania względem systemu, które znacznie wykraczają poza ramy przeznaczonego na inwestycję budżetu;
  • osoby wchodzące w skład komitetu sterującego dążą do jak najszybszego zakończenia projektu, wskutek czego pomijają wiele istotnych szczegółów; 
  • następuje generowanie kosztów związanych z zaangażowaniem osób w proces,
  • pojawia się obawa przed podjęciem decyzji i dezorientacja spowodowana zbyt dużą liczbą analizowanych systemów.

W wielu zatem przypadkach przedsiębiorstwa stają się ofiara źle przeprowadzonej organizacji procesu wyboru systemu ERP. Wpadają w pułapkę kompetentnych i dobrze przygotowanych zespołów sprzedażowo-marketingowych dostawcy lub najniższych ofert cenowych.

Aby proces wyboru został zorganizowany prawidłowo i nie doszło do błędów jak wyżej przedsiębiorstwo powinoo wykonać analizę procesów biznesowych.

Dzięki niej dowie się, które procesy wymagają zoptymalizowania, jakie funkcjonalności systemu powinny znaleźć się w zapytaniu ofertowym, którego dostawcę zaprosić na prezentację i czego od niego oczekiwać.
 

Zobacz forum ekspertów
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie