Analiza biznesowa pierwszym etapem wdrożenia systemu

Paweł Daszkiewicz,
Dyrektor Realizacji Usług, 
DSR

Paweł Daszkiewicz,
Dyrektor Realizacji Usług, 
DSR

Kierownictwo przedsiębiorstwa podejmuje decyzję o wprowadzeniu konkretnych rozwiązań informatycznych mając na uwadze przede wszystkim realizację celów strategicznych, definiowanych na wysokim poziomie ogólności.

Dotyczą one m.in. zwiększenia zysków, albo utrzymania lub powiększenia swoich udziałów w rynku.

Jednakże, analizując niższy poziom celów, wśród osób decydujących o zmianach w firmie bardzo często występuje duża rozbieżność w kwestii tego, co, jak, gdzie, kiedy oraz po co, ma być wprowadzane w firmie. 

Z tej perspektywy, przeprowadzenie analizy procesów biznesowych jest kluczowym elementem całego projektu. W znaczącym stopniu zwiększa ona prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia systemu informatycznego, czyli realizacji zakładanych celów oraz zakończenia projektu w zaplanowanym czasie i budżecie.
Analiza procesów biznesowych powinna być przeprowadzona jako pierwszy etap wdrożenia systemu informatycznego, najlepiej zanim zapadną ostateczne decyzje kontraktowe.
Z analizy wynikają kluczowe wnioski dotyczące celów, zakresu, wyłączeń, budżetu i harmonogramu. Bardzo często wnioski z analizy pozwalają decydentom zobaczyć i zrozumieć wewnętrzne sprzeczności między celami, które stawiają różne działy firmy.

Zdiagnozowanie ich na początku pozwala uniknąć sytuacji konfliktowych, które mogłyby wywołać przestoje, czy przerwy w realizacji projektu, a w najgorszej sytuacji uniemożliwić realizację zakładanych celów. 

Z perspektywy dostawcy rozwiązań informatycznych bardzo ważne jest by analiza procesów została wykonana przez jego konsultantów. W sytuacji gdy firma przygotowująca się do zmian przeprowadza analizę samodzielnie lub z pomocą firmy konsultingowej, powinna przedstawić jej rezultaty dostawcy rozwiązania.

Nie powinna również wzbraniać się, by pewne elementy tej analizy zostały powtórzone, lub przynajmniej przedyskutowane. Wynika to z faktu, że systemy informatyczne są narzędziami, które wpływają na sposób realizacji procesów biznesowych.

Przed rozpoczęciem wdrożenia analiza powinna być przeprowadzona w kontekście zastosowania konkretnych narzędzi.

Podczas prowadzonych analiz procesów biznesowych konsultanci DSR badają również wskaźniki, które pozwalają mierzyć efektywność poszczególnych procesów, czy zadań występujących w przedsiębiorstwie.

Odniesienie się do nich po zakończeniu wdrożenia pozwala zbudować pełny obraz pokazujący faktyczny wpływ systemu na procesy oraz dokonanie oceny, czy i jak system informatyczny pomógł przedsiębiorstwu zrealizować swoje zamierzenia.

Cenne jest więc, by w ciągu roku po zakończeniu wdrożenia przeprowadzić ponowną analizę procesów biznesowych, identyfikując miejsca wymagające optymalizacji lub uzyskując potwierdzenie, że żadne korekty nie są potrzebne.

Źródło: BPC GUIDE - WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016 str. 1

Zobacz forum ekspertów
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie