Różne wyceny tego samego projektu

Wycena usługi może się różnić

Managerowie wybierający system powinni mieć cały czas na uwadze, że dostawcy tak żonglują informacjami i cenami, aby doprowadzić do sprzedaży.

 Bardzo często w pierwszych ofertach cenowych pomijają istotne elementy, które mogą podnieść cenę projektu i doprowadzić do odrzucenia systemu. Praktyka pokazuje również, że na etapie negocjacji handlowych dostawcy potrafią przedstawić oferty nawet o 40% niższe, w stosunku do tych analizowanych na etapie shortlisty.

Przedstawiamy poniżej kilka podstawowych informacji, które należy znać rozpoczynając rozmowy z dostawcami.

Warto poznać wskaźnik TCO (Total Cost of Ownership) ERP. Określa on całkowitą sumę nakładów finansowych związanych z pozyskaniem, wdrożeniem, korzystaniem i utrzymywaniem systemu w danym okresie czasu. Wskaźnik ten często zestawiany jest ze wskaźnikiem ROI, co pozwala określić korzyści w stosunku do kosztów.

Cena realizacji projektu obejmuje zatem zakup: licencji, usług wdrożeniowych, szkoleniowych, baz danych. Może obejmować modyfikacje oprogramowania o integrację z innymi rozwiązaniami specjalistycznymi /uzupełniającymi ERP. Ważną składową oferty są usługi maintenance tj. wsparcia technicznego dla systemu i sprzętu (administracja systemu, serwis powdrożeniowy, utrzymanie systemu, aktualizacja oprogramowania, help-desk). Wdrożenie rozwiązania może wiązać się również z zakupem sprzętu.

W ramach jednej sieci dilerskiej dostawcy mogą różnie wyceniać projekt. Ceny otrzymane w odpowiedzi na to samo zapytanie ofertowe mogą różnić się od siebie nawet o 300 %.

Różnice mogą wynikać z:

  • Posiadanych kompetencji dostawców np. zatrudnianie etatowych inżynierów z wysokimi kwalifikacjami wdrożeniowymi i bogatym doświadczeniem;
  • Realizowanej przez dostawców strategii biznesowej;
  • Wsparcia producenta np. udzielania większych rabatów na zakup licencji dostawcom z wyższym statusem partnerskim;

Ten sam dostawca zmienia cenę w zależności od różnych czynników. Oferta wstępna może różnić się od końcowej nawet o 200 % .

Przykładowe powody:

  • Niedoprecyzowanie funkcjonalności;
  • Niedostatecznie doprecyzowane wymagania co do infrastruktury;
  • Brak istotnych elementów składowych oferty;
     
Zobacz forum ekspertów
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie