Nowa wersja Macrologic Merit — nowe funkcjonalności, więcej korzyści

Macrologic

Wprowadzony w ubiegłym roku na rynek Macrologic Merit, pierwszy polski system klasy ERP wspomagający procesowy model zarządzania biznesem, został rozbudowany o kolejne funkcjonalności.

W najnowszej wersji Macrologic Merit interfejs programistyczny aplikacji został wzbogacony o usługi sieciowe.

Umożliwia to wymianę danych pomiędzy systemem Macrologic Merit i zewnętrznymi aplikacjami, a tym samym ułatwi jego użytkownikom współdzielenie danych ewidencjonowanych w systemie ERP z innymi systemami wykorzystującymi podobny zestaw danych.

Poprzez usługi sieciowe można również zapisywać w Macrologic Merit dane pochodzące z innych systemów. 

W ramach zarządzania projektem można będzie przeglądać dokumenty i dane powiązane z poszczególnymi projektami, a w zakresie obsługi procesów wprowadzono szereg usprawnień.

Warto tu wymienić dodanie obsługi nowego parametru umożliwiającego dostęp do wielu załączników, które pojawiły się w procesie bądź pozwalającego wysyłać zestawy załączników.

W kontekście aktualizacji dotyczących poszczególnych obszarów biznesowych w najnowszej wersji Macrologic Merit opracowane zostały zmiany w zakresie obsługi sprzedaży i zakupów — wprowadzono np. zlecenia fakturowania, aby spełnić wymogi kontroli skarbowej.

Dodana została także możliwość parametryzacji dokładności ceny sprzedaży oraz dokładności ceny zakupu. Wśród nowości pojawiły się również nowe funkcje dla e-fakturowania, możliwość anulowania dokumentów sprzedaży i zakupu czy dodawania dodatkowych formuł walidacji i kontroli akceptacji dla dokumentów lub zamówień.

Aktualizacją objęte zostały także moduły obsługi magazynu oraz produkcji. 

W odniesieniu do procesów związanych z zarządzaniem zasobami w Macrologic Merit dodany został obszar roboczy Zasoby, w którym można rejestrować i przeglądać dane związane z użytkowaniem pojazdów i numerów kart SIM.

Udostępniono różnorodne analizy dotyczące zużycia zasobów, co pozwoli wykorzystać dane z tych analiz do zarządzania zużyciem ponadnormatywnym. W ramach modułu Personel wprowadzono możliwość łatwego dodawania premii przez przełożonych, bez angażowania działu personalnego. 

Źródło: Macrologic BPC GUIDE-WRZESIEŃ 2017

 

Zobacz wszystkie aktualności
Copyright 2007 – 2019 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie