Nowe prawo o ochronie danych osobowych: konieczne zmiany w systemach

Dokumenty prawne w kancelarii prawnej

W maju 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które ujednolici zasady obowiązujące w tym zakresie w 28 państwach Unii Europejskiej.

Głównym celem wdrożenia nowych przepisów jest zapewnienie większej prywatności oraz rozszerzenie praw podmiotów danych osobowych.

Jednostki przetwarzające dane będą zatem zobowiązane do przeprowadzenia szeregu zmian, m.in. w swoich systemach informatycznych. W przeciwnym wypadku będą nakładane wysokie kary (20 mln euro lub do 4% globalnego rocznego obrotu z poprzedniego roku finansowego).

W praktyce, podmiot danych będzie musiał miedzy innymi zostać poinformowany o tym, jakie dane i w jakim celu są gromadzone oraz kto jest inspektorem danych wraz z podaniem kontaktu do osoby pełniącej tą funkcję.

Podmiotowi będą również przekazywane szczegółowe informacje o przysługujących mu prawach, chociażby o prawie do usunięcia, przeniesienia danych, ograniczenia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Inspektorzy będą także musieli informować osoby, których dane dotyczą, o tym iż ich dane podlegają profilowaniu na potrzeby tworzenia analizy klienta lub prognozowania jego przyszłych potrzeb.

Ochrona danych będzie musiała zostać zapewniona już na etapie projektowania nowych produktów i usług. Ochrona prywatności będzie musiała być zagwarantowana jako standardowa „funkcjonalność” systemów.

 

Źródło: ODO 24 BPC GUIDE-WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016

Zobacz wszystkie aktualności
Copyright 2007 – 2019 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie