JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Rozliczenia roczne firmy

Od pierwszego lipca 2016 przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 pracowników lub maja obroty na poziomie powyżej 50 milionów euro i 43 mln aktywów obowiązuje konieczność składania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

JPK to określony format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, którego wdrożenie ma uszczelnić system podatkowy w Polsce. By móc automatycznie wygenerować JPK na potrzeby kontroli skarbowej, kierownictwo spółek musi dostosować swoje systemy informatyczne do wytycznych.

Plik zostanie podzielony na siedem odrębnych struktur: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów.

Znajdzie się w nim także 360 pól obowiązkowych do wypełnienia oraz 190 opcjonalnych. Dzięki ujednoliceniu procesu udostępniania danych organom podatkowym, możliwe będzie ograniczenie czasu potrzebnego do przygotowania się do kontroli podatkowej, jak również zostanie usprawniona praca audytorów zewnętrznych i wewnętrznych.

Od lipca 2018 roku obowiązek ten będzie nałożony także na firmy małe i średnie.

Źródło: Infortes BPC GUIDE-WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016

Zobacz wszystkie aktualności

W tej kategorii


Copyright 2007 – 2019 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie