Comarch kwestionuje decyzję ZUS o wypowiedzeniu części umowy na utrzymanie systemu KSI

odstąpienie od umowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych częściowo odstąpił od zawartej 2 marca 2018 r. umowy z Comarchem na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Comarch kwestionuje zasadność częściowego wypowiedzenia umowy oraz naliczenia kary, jest gotowy także do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej. Częściowe wypowiedzenie umowy przez ZUS nie będzie miało znaczącego wpływu na wyniki finansowe oraz działalność operacyjną Comarch w 2019 roku.

Umowa pomiędzy ZUS a Comarch w zakresie nieobjętym wypowiedzeniem pozostaje nadal w mocy i Comarch od 1 marca 2019 roku będzie świadczył usługi utrzymania dla 44 metryk z 74 istniejących ogółem. Zgodnie z potwierdzonymi przez ZUS ocenami na miesiąc przed zakończeniem okresu przejściowego Comarch osiągnął 95 procent gotowości do przejęcia systemu, a potem ZUS odmówił dalszej weryfikacji gotowości, co uniemożliwiło Comarch możliwości wykazania bezpośrednio do ZUS swoich kompetencji w pozostałych 5 procentach zakresu. W opinii zarządu Comarch działania podjęte przez ZUS stanowią naruszenie warunków umowy i prawa, w związku z tym Comarch wezwie ZUS do respektowania jej zapisów. Comarch realizuje postanowienia umowy i potwierdza gotowość do przejęcia od 1 marca 2019 r. całości usług utrzymania ZUS KSI zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

W związku ze złożonym częściowym wypowiedzeniem umowy ZUS wezwał Comarch do zapłaty kary umownej w wysokości 10 procent wartości wynagrodzenia brutto kwoty 24,2 mln zł. W opinii zarządu Comarch brak jest podstaw faktycznych i prawnych do naliczenia takiej kary, w związku z czym nie planuje zawiązywania rezerwy z tego tytułu.

– W wyniku decyzji ZUS przychody miesięczne Comarch z tytułu realizacji kontraktu będą mniejsze o około. 1,9 mln zł netto, co stanowi niewielką część przychodów grupy, które przekraczają znacząco 1 miliard zł rocznie - poinformował Konrad Tarański, Wiceprezes i Dyrektor Finansowy Comarch. W związku ze zmniejszeniem zakresu usług, odpowiedniemu dopasowaniu ulegnie również poziom kosztów realizacji kontraktu. W efekcie sytuacja nie będzie miała znaczącego wpływu na wynik finansowy Grupy Comarch.
 

Zobacz wszystkie aktualności
Sekret dobrego prognozowania?
Małgorzata Gałązka-Misior, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Slimstock Polska
Małgorzata Gałązka-Misior, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Slimstock Polska
Decyzja o prawidłowej równowadze i ilości utrzymywanego asortymentu (SKU) w wielu magazynach może być prawdziwym wyzwaniem....

W tej kategorii


Copyright 2007 – 2019 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie