Nowe narzędzie opracowane przez DSR zaoszczędzi firmom miliony. Imponujące wyniki testów prototypu.

diagnostyka procesów produkcyjnych


W ciągu ostatniego roku DSR SA pracowała nad projektem Production Unit Performance Management Tool (PUPMT), który zaowocował stworzeniem i wdrożeniem narzędzia monitorująco-diagnostycznego, pozwalającego na optymalizację procesów produkcyjnych w przemyśle. Po zakończeniu testów narzędzie trafiło do oferty DSR pod nazwą IOT 4FACTORY.

W ramach projektu przeprowadzono analizę porównawczą efektywności działania 11 maszyn w 2 firmach. Jedną z nich jest przedsiębiorstwo Termet SA, gdzie przetestowano 6 jednostek produkcyjnych. Obie organizacje jako główny powód wzięcia udziału w testach, podały chęć poprawy cyklu produkcyjnego oraz możliwość zbadania i analizy podstawowych wskaźników produkcyjnych: dostępności, kosztochłonności pracy oraz awaryjności maszyn.

Milion złotych zysku

     Po dokonaniu analizy zaobserwowano, że dostępność maszyn wyraźnie wzrosła. Stało się tak w przypadku każdego typu urządzenia, w obu firmach testujących PUPMT. Okazało się również, że za jego sprawą znacznie spadła awaryjność maszyn typu „wykrawarka laserowa”. W firmie Termet SA dla 6. analizowanych maszyn, średni wzrost dostępności wyniósł łącznie 2,18 proc. Taki wynik przekłada się średnio na dodatkowe 31 minut pracy maszyny w ciągu 1. dnia. W drugim przedsiębiorstwie produkcyjnym zaobserwowano zbliżone wyniki. Taki rezultat daje rocznie 182 godziny dodatkowego czasu pracy każdej maszyny. Zakładając, że w danym przedsiębiorstwie roczne przychody wynoszące 50 milionów zł generowane są przez pracę 50 maszyn, zwiększenie ich dostępności na wskazanym poziomie przełoży się na ponad 1 mln dodatkowego przychodu rocznie.

Po zakończeniu testów przedstawiciele obu firm dokonali oceny przydatności narzędzia PUPMT. Jako największe uzyskane korzyści wskazano: wzrost wydajności, łatwiejszą identyfikację wąskich gardeł, lepsze planowanie zadań produkcyjnych i przyszłych inwestycji, a także wzrost świadomości pracowników.

Na uwagę zasługuje także fakt, że przedstawiciele prowadzących testy przedsiębiorstw stwierdzili, że PUPMT dostarcza rzetelnych informacji związanych z analizą czynników, mających kluczowy wpływ na efektywność produkcji, a co więcej, dane te mogą zostać wykorzystane w praktyce w celu poprawy jej efektywności.

Po dokonaniu testów narzędzie zostało przygotowane do wdrożeń i skomercjalizowane pod nazwą IOT 4FACTORY, obecnie stanowiąc ofertę firmy DSR, jako jeden z elementów zaawansowanego rozwiązania MES 4FACTORY. Umożliwia ono klientom DSR skorzystanie z grantów na dofinansowanie transferu innowacyjnego rozwiązania, będącego uzupełnieniem bazowego oprogramowania dla przemysłu. Granty finansowane ze środków UE, obsługiwane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, umożliwiają uzyskanie 70 proc. zwrotu kosztów nabycia technologii MES 4FACTORY.

Zobacz wszystkie aktualności
Predykcyjne utrzymanie ruchu.
Wojciech Kucz Dyrektor Techniczny ISP Polska Sp. z o.o.
Coraz bardziej zautomatyzowany i technologicznie zaawansowany park maszynowy wymaga nowoczesnych rozwiązań. Systemy Predictive......
Jak wdrożyć system BPA?
Zbigniew Błaszczyk Prezes Zarządu, Febit
BPA
Informatyzacja jest istotnym elementem rozwoju współczesnych organizacji, obejmując kolejne obszary ich aktywności. Najczęściej......

W tej kategorii


Copyright 2007 – 2019 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie