WMS - Warehouse Management System

Wskaż cele

Przy wyborze rozwiązania należy zastanowić się, czego decydenci oczekują od systemu WMS. Każda firma posiada inną strukturę, a zarazem priorytety. Dla jednych priorytetem będzie wyższy poziom obsługi klienta, bezbłędność dostaw, a dla innych wzrost wydajności pracowników czy wymierne oszczędności związane z redukcją zapasów, optymalizacją prac czy lepszym wykorzystaniem przestrzeni magazynowej.

Nieprawidłowe określenie swoich potrzeb może prowadzić do zaimplementowania rozwiązania, które w firmie okaże się kompletnie nieprzydatne. Wiąże się to z poniesieniem niepotrzebnych kosztów, związanych z późniejszą modyfikacją systemu.

Jeśli firma rzetelnie określi błędy, które chce wyeliminować, zdefiniuje procesy wymagające usprawnienia oraz ustali wskaźniki, które chce osiągnąć przez wdrożenie systemu, po pewnym czasie będzie mogła porównać efekty końcowe z zakładanymi, co prze- łoży się w przyszłości na lepsze zagospodarowanie systemu w przedsiębiorstwie.

Lepsza kontrola procesów.
C.H. ROBINSON POLSKA S.A.  Maciej Przybyszewski Manager Operacyjny ds. Logistyki  
C.H. ROBINSON POLSKA S.A. 
Maciej Przybyszewski
Manager Operacyjny ds. Logistyki
 
W naszej firmie szkolenie pracowników z obsługi systemu WMS zajęło około dwóch tygodni. Największe zmiany zaobserwowali pracownicy,......
WMS - Krótszy czas pracy
DTW Sp. z.o.o.   Przemysław Opyrchał Kierownik Magazynu  
DTW Sp. z.o.o.  
Przemysław Opyrchał
Kierownik Magazynu
 
Po wprowadzeniu systemu WMS do firmy DTW, zaobserwowaliśmy przede wszystkim skrócenie czasu prac wykonywanych na magazynie....
Teoria, a praktyka wdrożeń
PRO Siechnice Ireneusz Kucharski, Prokurent – Z-ca Dyrektora  
PRO Siechnice
Ireneusz Kucharski,
Prokurent – Z-ca Dyrektora
 
Dzięki systemowi pracownicy magazynowi znacznie usprawnili swoją pracę, aktualnie mogąc wykonywać większą ilość procesów w......
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie