Sztuczna inteligencja w systemach IT

Sztuczna inteligencja zmienia zasady gry w branży logistycznej.

W ostatnich latach techniki zaawansowanej analizy danych i sztucznej inteligencji wkraczają w kolejne obszary zastosowań systemów IT. O ile w dalszym ciągu są one najpowszechniejsze w rozwiązaniach finansowych, ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, to prognozy przewidują ich rozwój w praktycznie wszystkich gałęziach współczesnej informatyki.

Krzysztof Zabawa,
Software Developer,
Consafe Logistics

Możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji istnieją także w branży logistycznej, gdzie przetwarzane są bardzo duże ilości danych, które niejednokrotnie trudno przeanalizować w tradycyjny sposób. Rozwiązywanie problemów, takich jak optymalizacja przestrzeni ładunkowej czy minimalizacja czasu kompletacji zamówień, do tej pory było czasochłonne i kosztowne. SI zmienia jednak zasady gry i umożliwia dalece idącą optymalizację, którą można osiągnąć szybko i bez ponoszenia znaczących kosztów.

Jedną z najbardziej czasochłonnych i pracochłonnych operacji w logistyce magazynowej jest kompletacja zamówień. W pierwszej kolejności to właśnie tam wkracza sztuczna inteligencja, która zastępuje algorytmy o dużej złożoności obliczeniowej bądź rozwiązuje zadania niebędące klasycznymi problemami optymalizacyjnymi. SI zajmuje się wyznaczaniem najkrótszych tras kompletacyjnych, a także optymalizacją rozmieszczenia towaru w strefach kompletacji.

Możemy spodziewać się, że w najbliższej przyszłości sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do optymalizowania nie tylko poszczególnych procesów w logistyce magazynowej, jak to ma miejsce teraz, ale do usprawniania funkcjonowania magazynu jako całości. Consafe Logistics prowadzi pilotażowe projekty badania fizycznego ruchu wózków w magazynach z wykorzystaniem tagów Bluetooth – beaconów. Zebrane dane stanowią materiał do nauki dla SI, która jest w stanie przeanalizować jak poszczególne artykuły powinny być rozmieszczone względem siebie, a także w jakich strefach w magazynie powinny się znajdować, by rundy kompletacyjne były możliwie najbardziej efektywne.

W ramach systemu Astro WMS® oferowanego przez Consafe Logistics funkcjonują tzw. adaptacyjne multi-cykle. Umożliwiają one wykonywanie serii zadań różnych typów takich jak kompletacja, zasilenia obszaru kompletacji, przesunięcia towaru czy wydania, bazując na priorytetach zadań poszczególnego rodzaju. To właśnie tutaj wkracza SI – znając rzeczywiste, historyczne czasy wykonywania poszczególnych zadań przez wózki Astro WMS® ustala kolejność następnych zadań, które otrzyma do wykonania operator, a także optymalizuje lokalizacje, z których będą pobierane towary tak, by łączny czas wykonywania operacji był możliwie najkrótszy.

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie