Sztuczna inteligencja w systemach IT

Cognitive Artficial Intelligence

Istnieje wiele opinii na temat tego, które technologie można objąć "parasolem" koncepcji sztucznej inteligencji (AI - artificial intelligence), jednakże z pewnością znajdą się pod nim te, które zawierają takie możliwości/ cechy jak: komunikatory, rozpoznawanie głosu, przetwarzanie mowy, uczenie się maszyn oraz analitykę.

Rosnąca łatwość, z jaką producenci systemów łączą te funkcjonalności by współpracowały razem, przy jednoczesnym wykorzystaniu olbrzymich ilości danych, oraz coraz lepsza umiejętność rozwijania uczącego się oprogramowania prowadzą do przyspieszenia tempa rozwoju AI - i tempa niekończącego się wyścigu po pozycję lidera na rynku dostawców systemów.

Obecnie najbardziej przystępne formy AI to te transakcyjne, z systemami bazującymi na algorytmach adaptujących się do naszych upodobań. Ludzie "uczą" systemy informacji, by w odpowiedzi otrzymać inteligentny widok i analizę danych.

Przykładami takich transakcyjnych systemów AI są obecne w codziennym świecie konsumentów aplikacje Siri®, Google Home® czy Nest®. Również, komunikatory w systemach ERP lub HCM wykorzystują sztuczną inteligencję by zautomatyzować zadania za pomocą funkcji głosowych lub pisemnych. Zadania te mogą być całkiem proste, jak np. zlecenie systemowi HCM by wprowadził zapytanie wakacyjne lub polecenie aplikacji Microsoft® Outlook by aktywowała asystenta nieobecności; mogą też być znacznie bardziej złożone, jak np. poproszenie system o zwiększenie pojemności serwera w zadanej lokalizacji lub o przedstawienie trzydziestodniowej historii zakupów klienta.

Korzyści są oczywiste. Szybkość dostępu do informacji nieustannie się zwiększa, produktywność wzrośnie gdy pracownicy nie będą musieli logować się i wylogować kilka razy dziennie z różnych systemów by wykonać swą pracę, zmniejsza się czas potrzebny na szkolenia, a w fabrykach i magazynach potencjał AI może wyręczyć ludzi w wielu zadaniach. Można dyskutować, czy przykłady te są prawdziwą sztuczną inteligencją czy też raczej prostą formą uczenia się maszyn (choć dzisiejsze systemy wykorzystujące AI wydają nam się niezwykłe, jednak w rzeczywistości są całkiem ograniczone - potrafią jedynie odpowiadać na dobrze zadane pytania i są limitowane danymi, którymi je zasilimy).

Jednakże, niezależnie od tego jak postrzega się obecne iteracje AI, prawie wszyscy zgodzą się, że jest to jedynie czubek góry lodowej. Następna generacja systemów AI - "poznawcza sztuczna inteligencja" (cognitive artificial intelligence), już stająca się rzeczywistością - obejmie znacznie więcej: zdolność systemów do samo-uczenia się i tworzenia wiedzy, raczej niż bezmyślnego powtarzania danych.

Systemy takie będą w stanie podejmować akcje oparte wyłącznie na nauce i "przemyśleniach", wyciągać wnioski i powiększać wiedzę by pro-aktywnie dostarczać informacje, wykrywać problemy i zapobiegać im, identyfikować schematy danych oraz rozwijać wiele innych możliwości, które dopiero poznajemy - na przykład rozumienie kontekstowe naturalnego języka, interpretację danych, ewolucję umiejętności czy samo-projektowanie.

Przykładem systemu opartego na sztucznej inteligencji z pogranicza nowej generacji jest Infor Coleman™ - platforma wyszukująca dane i wykorzystująca uczenie się maszyn do usprawnienia procesów takich jak np. zarządzanie zapasami, trasy transportu czy predykcyjne utrzymanie ruchu oraz dostarczająca rekomendacje oparte na AI. Dzięki temu, oraz dzięki wykorzystaniu naturalnego przetwarzania mowy i rozpoznawania obrazów (by pisać, słyszeć i rozmawiać), Coleman pomaga użytkownikom jeszcze wydajniej korzystać z technologii i szybciej podejmować lepsze decyzje biznesowe. Infor Coleman optymalizuje pracę ludzką na cztery sposoby:

  • 'konwersacyjność" - bardziej wydajne i naturalne interakcje, zapewniające lepsze "doświadczenie użytkownika",
  • zwiększenie wiedzy - działa jako partner rozwijający ludzką pracę,
  • automatyzacja - zarządza zadaniami niskiej wartości, takimi jak np. czynności powtarzające się, by użytkownik mógł skupić się na bardziej wartościowej pracy,
  • doradztwo - zapewnia inteligentne widoki danych, pomagające w podejmowaniu decyzji.

Chociaż pojęcie sztucznej inteligencji budzi dziś wiele obaw - czy rozwijające się możliwości samodzielnego podejmowania decyzji i zwiększające się umiejętności samouczenia maszyn nie doprowadzą w przyszłości do dominacji urządzeń nad homo sapiens, to jednak większa "inteligencja" systemów zapewni już w najbliższej przyszłości większy komfort i efektywność działania organizacji, a produkty takie jak Infor Coleman staną się niezbędnym elementem oferowanych systemów IT do zarządzania firmami.

Natasza Rabsztyn-Piekarska
Marketing Manager
iPCC Sp. z o.o. (partner Infor)
www.i-pcc.pl

Źródła: materiały Infor

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie