Jak wybierać systemy CMMS.

Kluczowe wymagania wobec systemów CMMS

Specjalizowane systemy klasy CMMS przeznaczone są do wsparcia szeroko rozumianego Utrzymania Ruchu w firmach produkcyjnych. System CMMS obejmuje wszystkie fazy cyklu życia aktywów materialnych oraz usług, tj. od planowania inwestycji, ich specyfikacji, projektowania, wykonywania operacji serwisowych i remontowych oraz ich utrzymywania i zarządzania. System CMMS umożliwia menadżerom skuteczniejsze zarządzanie sprzętem i zasobami materialnymi oraz ich utrzymywanie i konserwację.

Kiedy wdrożyć?

 • Gdy przedsiębiorstwo zarządza rozbudowanym parkiem maszynowym;
 • Gdy wykorzystywane maszyny różnią się od siebie stanem i przeznaczeniem;
 • Gdy zachodzi potrzeba precyzyjnego określenia daty wykonywanych przeglądów;
 • Gdy przedsiębiorstwo wymaga dokładnych danych o kosztach eksploatacji maszyn.

Kluczowe wymagania wobec systemów CMMS

Park maszynowy

 • Inwentaryzacja parku maszynowego;
 • Modelowanie struktury maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej;
 • Gromadzenie i rejestrowanie danych na temat wyposażenia przedsiębiorstwa;
 • Prosty mechanizm aktualizowania rejestru wyposażenia;
 • Zarządzanie magazynem części zamiennych, narzędzi i akcesoriów;
 • Mechanizm wystawiania zamówień na konieczne do zakupu części zamienne/materiały;
 • Planowanie cyklicznych przeglądów maszyn;
 • Planowanie cyklicznych remontów maszyn;
 • Planowanie cyklicznych konserwacji maszyn;
 • Zarządzanie rozliczeniem, zakupami i sprzedażą wyposażenia;
 • Definiowanie zakresu przestoju maszyn według zdefiniowanych kryteriów;
 • Zarządzanie gwarancjami maszyn i urządzeń;
 • Alarmowanie o awariach za pomocą automatycznej wysyłki wiadomości SMS lub e-mail do służb utrzymania ruchu;
 • Alarmowanie służb utrzymania ruchu o niezamkniętych zleceniach;
 • Diagnostyka techniczna;
 • Możliwość zdefiniowania czynności nadrzędnych w pracach służb utrzymania ruchu;
 • Mechanizm weryfikacji realizacji zadań;
 • Definiowanie instrukcji realizacji czynności;
 • Definiowanie kosztów związanych z realizacją prac służb utrzymania ruchu

Zarządzanie kadrami

 • Gromadzenie danych personalnych pracowników służb utrzymania ruchu;
 • Generowanie raportów i analiz statystycznych na temat awaryjności maszyn na potrzeby kadry zarządzającej;
 • Monitorowanie wszystkich zleceń naprawy z możliwością przypisania ich konkretnym pracownikom;
 • Harmonogramowanie zadań związanych z przeglądami;
 • Tworzenie wykresów obrazujących najbardziej newralgiczne obszary w przedsiębiorstwie;
 • Sugerowanie pracownikom kolejności wykonywanych działań serwisowych, przeglądowych i remontowych w celu optymalizacji pracy;
 • Możliwość przypisania maszyny osobie odpowiedzialnej;
 • Alert/przypomnienie o terminie zbliżających się koniecznych do wykonania czynności;
 • Możliwość pracy na urządzeniach mobilnych.

Zarządzanie dokumentacją

 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń w formie elektronicznej;
 • Szybkie i intuicyjne wyszukiwanie informacji i dokumentów;
 • Prowadzenie statystyk awarii dla całego parku maszynowego;
 • Prowadzenie dokumentacji na temat historii awarii każdej maszyny;
 • Gromadzenie danych o kontrahentach i dostawcach, podwykonawcach oraz klientach firmy;
 • Dostęp do rzeczywistych zdjęć obiektów;
 • Zarządzanie cyklem życia urządzeń i maszyn;
 • Generowanie zleceń serwisowych;
 • Możliwość analizy kosztów, przestojów i ich czasu trwania oraz graficzna prezentacja (wykresy);
 • Monitorowanie wskaźników awaryjności;
 • Możliwość definiowania szablonów dokumentów.

Instalacja

 • Pełna integracja oraz wspólna baza danych z systemami klasy: ERP, MES, SCADA, APS
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie