Kosmetyka i farmaceutyka

Specjalista pilnie poszukiwany.

Systemy klasy ERP umożliwiają menadżerom przedsiębiorstw farmaceutycznych i kosmetycznych podejmowanie trafnych decyzji biznesowych w wielu obszarach ich działalności.

Firmy produkujące kosmetyki to jedna z wizytówek naszego przemysłu na świecie. Branża dynamicznie się rozwija, podobnie jak firmy produkujące leki oraz suplementy diety.

Obserwujemy duże zainteresowanie nowoczesnymi systemami ERP ze strony tych przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie kompleksowego zarządzania procesami produkcji.

Piotr Mazurek,
Prezes Zarządu,
INFORTES SP. Z O.O.

Comarch ERP XL trafia w potrzeby tej grupy firm, ponieważ posiada gotowe rozwiązania dla tej branży, m.in. śledzenie partii w całym procesie logistyczno-produkcyjnym, zarządzanie terminami przydatności czy partiami surowców i wyrobów gotowych. Przy czym są to nie tylko pola w bazie w które możemy wpisać dane, ale np. gotowe funkcje automatycznie informujące o kończących się terminach przydatności surowców czy też podpowiadające wydanie odpowiedniej partii surowca.

Nasze autorskie rozwiązania do zarządzania procesem produkcji, Infortes MES, wspierają użytkowników na przykład w ten sposób, że przypominają o konieczności zachowania szczególnych wymogów bezpieczeństwa. Operator naważający substancje niebezpieczną musi potwierdzić, że zapoznał się z instrukcją, ma odpowiedni ubiór ochronny oraz, że naważa w obecności osoby upoważnionej.


Piotr Jesionek,
V-ce Prezes Prospeo Sp. z o.o.,
będącej Autoryzowanym Partnerem Comarch

Od kilku lat obserwujemy w branży farmaceutycznej i kosmetycznej duże zainteresowanie zmianą posiadanego oprogramowania ERP. Programy zakupione 10-20 lat temu pozbawione rozwoju obecnie odstają od współczesnych oczekiwań i potrzeb przedsiębiorstw. Problemy będące wtedy wyzwaniem stanowią obecnie standard.

Wyzwaniem współczesnym jest zarządzanie produkcją w środowisku trudnego rynku pracy, a więc zarządzanie wspierające kontrolę, automatyzację i gromadzenie bazy wiedzy i procedur do realizacji produkcji. Do realizacji tych zadań przedstawiamy klientom oprogramowanie Comarch ERP XL. System ERP XL w połączeniu z wdrożeniem popartym wiedzą i doświadczeniem w branży stanowi doskonałe narzędzie wspierające realizację i zarządzanie produkcją w firmie. W szczególności dostarcza pożądane cechy i funkcjonalności jakimi są: planowanie, rozliczanie, ewidencja w czasie rzeczywistym, śledzenie partii (tzw. traceability), kontrola jakości oraz zarządzanie magazynem. Przedstawię pokrótce specyfikę każdej z tych cech.

Rozliczanie produkcji. Umożliwia uwzględnienie w kosztach produkcji kosztów materiałów, kosztów bezpośrednich związanych z czynnościami produkcyjnymi jak i kosztów pośrednich związanych z obsługą produkcji. Możliwa jest ewidencja kosztów rzeczywistych, choć ze względu nieuzasadnioną złożoność w stosunku do uzyskanych korzyści ewidencja może odbywać się również według odchyleń.

Ewidencja produkcji w czasie rzeczywistym. Realizowana przez autorską aplikację MESPoint zbierającej dane z hali produkcyjnej, która współpracuje z ERP XL i przekazuje stan bieżący do programu. Dzięki temu znany jest stan produkcji w toku, stan materiałów na produkcji oraz odstępstwa od zadanych norm jakościowych.

Śledzenie partii. Cecha szczególnie istotna w branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej. Oznacza możliwość prześledzenia produkcji wyrobu dla określonych cech surowców i partii oraz odnalezienie partii surowców stanowiących określony produkt.

Kontrola jakości. Realizowana jest przez autorską aplikację zintegrowaną z Comarch ERP XL i MESPoint. Umożliwia zdefiniowanie i monitorowanie cech i norm jakościowych na każdym etapie produkcji, począwszy od przyjęcia surowca aż do wydania wyrobu gotowego z magazynu. Sterowanie dopuszczeniami oraz wstrzymaniami surowca, półprodutku i produktu.

Zarządzanie magazynem. Samodzielna zintegrowana aplikacja Comarch WMS umożliwia zarządzanie gospodarką magazynu wysokiego składowania prowadząc rejestr położeń surowców i wyrobów według lokalizacji na magazynie. Wydajnie wspiera pracowników w odnajdywaniu towarów na magazynie, co ma szczególne znaczenie w przypadku częstych rotacji magazynierów. Wyraźnie przyczynia się też do obniżenia poziomu reklamacji wyrobów gotowych, które przy braku WMS były najczęściej wynikiem pomyłek przy wydawaniu wyrobów gotowych o podobnych cechach.

Z naszego doświadczenia potwierdzamy, że Comarch ERP XL to sprawdzone oprogramowanie w firmach produkcyjnych w branży farmaceutycznej i kosmetycznej, o czym świadczą nasze udane wdrożenia.

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie