Zaawansowane planowanie produkcji

APS – co minutę nowy plan produkcyjny.

Coraz częściej dostawcy systemów ERP uzupełniają swoją ofertę o zaawansowane funkcjonalności w zakresie planowania. Dostawcy systemów APS uważają, że funkcje te nie mają wiele wspólnego ze specjalistycznymi rozwiązaniami. Systemy APS umożliwiają automatyczne i dynamiczne planowanie produkcji w oparciu o bieżące informacje np. z produkcji, magazynu, narzędziowni. Przygotowują harmonogramy produkcji dla każdego miejsca pracy/maszyny z dokładności co do minuty.

Według dostawców rozwiązań APS, systemy ERP nie są w stanie zareagować na bieżące dane (zgłoszone awarie, opóźnienia, problemy z narzędziami, zmiany planowanych terminów dostaw) natychmiast, nie mogą również wskazać nowego planu produkcyjnego w kilkadziesiąt sekund.


Mariusz Walicki,
Konsultant Systemowy,
Proxia Polska

Gotowy plan produkcji z systemu APS wysyłany jest na bieżąco do systemu ERP, aby wszyscy użytkownicy tego systemu mieli wiedzę o aktualnym terminie planowanego rozpoczęcia i zakończenia, dla każdego zlecenia produkcyjnego, dla każdej indywidualnej karty pracy. Plan produkcji dostępny jest również w czasie rzeczywistym dla systemów klasy MES, z których korzystają wydziały produkcyjne.


Karol Chęciński,
Prezes Zarządu,
Syneo.pl sp. z o. o. sp. k.

Na co dzień pomagam klientom, którzy korzystają z różnych systemów planowania. Niestety nie spotkałem systemu klasy ERP, który wspierałby przedsiębiorstwo w elastycznym planowaniu i przeplanowaniu na podstawie meldunków produkcyjnych. A integrujemy 21 najpopularniejszych w Polsce. ERP to system księgowy, stworzony raczej jako narzędzie kontroli i rozliczania. Od dobrego systemu planującego firmy oczekują raczej elastycznego narzędzia do ogarniania szybkozmiennej rzeczywistości, najlepiej uszytego na algorytmach sztucznej inteligencji wspomagających podejmowanie decyzji. Uważam, że zaawansowane planowanie jest możliwe tylko w zewnętrznym wyspecjalizowanym narzędziu zintegrowanym z systemem ERP.


Tomasz Żabiński,
Prezes Zarządu,
Żbik Sp. z o.o.

Systemy klasy ERP często zawierają moduły planowania i harmonogramowania produkcji, jednak jak pokazuje doświadczenie, wiele przedsiębiorstw w branży produkcyjnej z nich nie korzysta. Główne argumenty podawane przez użytkowników to zbyt mała elastyczność tych modułów oraz uciążliwość w ich użytkowaniu w kontekście ciągłych zmian w systemie produkcyjnym wymuszanych przez realizację zazwyczaj krótkich serii produktów. Często algorytmy harmonogramowania stosowane w systemach ERP wykorzystują zbyt teoretyczne (uproszczone) modele procesów lub wręcz przeciwnie wymagające wprowadzania bardzo szczegółowych danych, bez odpowiedniego wsparcia w tym zakresie dla użytkowników. Z tego powodu często w obszarze planowania i harmonogramowania produkcji stosowane są arkusze Excel. Jednakże firmy, które chcą konkurować na współczesnym rynku dostrzegają konieczność stosowania zaawansowanych rozwiązań, które umożliwiają optymalizację procesów i zapewnią elastyczność firmy. Dlatego też przedsiębiorstwa decydują się na stosowanie zaawansowanego oprogramowania klasy APS (Advanced Planning and Scheduling), zintegrowanego z pozostałymi funkcjonującymi w firmie systemami informatycznymi.

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie