Zaawansowane planowanie produkcji

Cyrkowe akrobacje planisty.

Przedsiębiorstwo posiada 4 fabryki, z których każda objęta jest innym systemem wpierającym zarządzanie. Dzisiaj wdraża duże, zaawansowane rozwiązanie ERP, które obejmie całą organizację. Managerowie twierdzą , że w obszarze zaawansowanego planowania nie będzie można zrezygnować z plików MS Excel’a, gdyż systemy ERP mają niedopracowane moduły produkcyjne i nie spełniają ich potrzeb.Planiści szukają systemów, które umożliwią im symulację harmonogramów przy wykorzystaniu aktualnych danych. Według nich planowanie produkcji rozpoczyna się wtedy, gdy do firmy wpływa zapytanie od klienta, a kończy się w momencie dostawy towaru.

Prawdziwym wyzwaniem dla systemu IT jest przekucie planu sprzedaży na plan produkcji, a te i podlegają ciągłym zmianom. Moduły systemów ERP nie potrafią sprostać tym wyzwaniom, potrzebne są dodatkowe nakładki w postaci rozwiązań APS. Dzisiaj balansują pomiędzy potrzebami firmy a możliwościami posiadanych systemów. Trochę przypomina to cyrkowe akrobacje.

Burzliwa dyskusja z udziałem managerów produkcji oraz dostawców systemów IT miała miejsce w trakcie konferencji BPC Group zorganizowanej w styczniu w Tarnowie. Przybyłe przedsiębiorstwa borykają się z wieloma problemami dotyczącymi planowania i harmonogramowania produkcji. Szukają rozwiązań IT, które pozwolą wyeliminować MS Excel. Okazuje się, iż aż ¾ uczestników spotkania wykorzystuje do planowania produkcji MS Excel i papier. Dzieje się to nawet wtedy, gdy posiadają system informatyczny zawierający moduł planowania i harmonogramowania.

Dlaczego?

Planiści twierdzą, że gotowe rozwiązania, często moduły systemu ERP, nie odpowiadają indywidualnym potrzebom ich przedsiębiorstw. Zgadzają się z tym również dostawcy IT, którzy zwracają uwagę, iż nawet 2 firmy z tej samej branży mogą realizować produkcję w inny sposób, mają inne podejście do wyrobu, czy kontroli jakości, a co za tym idzie w inny sposób tę produkcję planują. Gotowy produkt jest w stanie objąć firmę do pewnego poziomu, potem potrzebne są już dodatkowe nakładki.

Na pytanie, co stanowi największą trudność, aby objąć planowanie i harmonogramowanie produkcji systemem informatycznym, przedsiębiorcy zgodnie odpowiadają, iż jest to ogromna dynamika i zmienność procesu produkcyjnego. Zarówno jeśli chodzi o dostępność maszyn, jak i ludzi.

Sporą część debaty poświęcono pułapkom i zagrożeniom z jakimi przedsiębiorcy mogą się spotkać na etapie wyboru i wdrożenia rozwiązania.

Za najtrudniejsze managerowie uznali zdefiniowanie parku maszynowego oraz przygotowanie zestawienia kluczowych funkcjonalności, które system powinien posiadać. Dostawcy alarmowali, iż wiele przedsiębiorstw wchodzi w projekt informatyczny, nie mając pomysłu na siebie. Uważają, że to właśnie firma wdrażająca wybrane rozwiązanie powinna przyjść, przeanalizować strukturę firmy i jej procesy, a potem zaproponować konkretne rozwiązania. Taka sytuacja jest niebezpieczna i podnosi ryzyko porażki projektu.

A co z oporem pracowników?

Managerowie przybyli na konferencję do Tarnowa zwrócili uwagę, iż ogromny problem we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych stanowi także opór pracowników. Planiści często nie wiedzą w jaki sposób system ma ułatwić im pracę i przełożyć się na zwiększenie ich efektywności. Widzą w nim raczej zagrożenie – boją się utraty stanowiska lub konieczności zmiany dotychczasowego stylu pracy. Inne zdanie na ten temat mają dostawcy. Właśnie w tzw. fazie negacji widzą szanse na powodzenie projektu. Negacja świadczy o zainteresowaniu. Najgorsza ich zdaniem jest sytuacja, gdy pracownicy zamykają się i w ogóle nie reagują, nie wnoszą swoich uwag, nie mówią o potrzebach.

Debata trwała ponad godzinę. Szukano odpowiedzi na pytania: z jakimi problemami borykają się przedsiębiorstwa podczas planowania produkcji? Czy system IT jest w stanie te problemy rozwiązać?

Dzisiaj do najważniejszych problemów związanych z planowaniem zaliczono:

  • Szacowanie rzeczywistego kosztu produktu.
  • Bieżące i rzetelne informacje o wymaganym zapotrzebowaniu.
  • Optymalizacja planu w obliczu częstych modyfikacji w zleceniach klientów.
  • Straty w surowcach.
  • Planowanie przezbrojeń.
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie