Wdrożenie systemu ERP. Czego nie powie Ci dostawca?

…, że zlecił realizację projektu podwykonawcy.

Dostawcy IT często korzystają z pomocy podwykonawców przy realizacji projektów. Zdarza się, że przekazują im 100% prac objętych umową, zatrzymując dla siebie jedynie marżę. Procedura ta może okazać się szczególnie bolesna dla przedsiębiorstw, które liczyły na doświadczenie i kompetencje dostawcy niezbędne przy realizacji projektu.

Z punktu widzenia dostawcy posiłkowanie się podwykonawcami jest logiczne i biznesowo uzasadnione:

  • Specjalizacja w IT jest konieczna, nie sposób posiadać najwyżej wykwalifikowanych inżynierów we wszystkich obszarach informatycznych. Dostawca musi skoncentrować się na kilku zakresach merytorycznych i w nich wzmacniać kompetencje, budować przewagę konkurencyjną,
  • Powierzenie części realizacji projektu grupie specjalistów, którzy znacznie przewyższają umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem własną kadrę może wpłynąć korzystnie na prace wdrożeniowe,
  • Dostawca zmniejsza liczbę etatów, redukuje koszty prowadzenia działalności, dzięki czemu jest wstanie zaoferować korzystne warunki realizacji kontraktu.

Tyle teorii. W praktyce okazuje się, że niektórzy podwykonawcy wcale nie dysponują wysokimi i unikatowymi kompetencjami. Mają inną zaletę - są tani. Przekazanie części realizacji zadań w „cudze ręce” przekłada się na delegowanie odpowiedzialności i brak kontroli nad całością projektu.

W konsekwencji:

  • prace wdrożeniowe przedłużają się w czasie np. z takiego powodu, że podwykonawca świadczy usługi dla kilku dostawców jednocześnie i sam wyznacza priorytety prac lub wymienia kadrę do realizacji projektu,
  • znacznie spada jakość realizowanych prac wdrożeniowych, co w praktyce oznacza niedostosowanie rozwiązania do potrzeb przedsiębiorstwa

BPC Group zanotowało, że w wielu przypadkach przedsiębiorcy / komitety sterujące nie analizują kompetencji dostawców w wystarczającym stopniu.

Nie weryfikują zespołów wdrożeniowych ani pod względem ich liczebności, ani w kontekście ich kompetencji. Zawierzają natomiast marce dostawcy/ producenta, słowom dobrze wyszkolonego handlowca, spisanym w ofercie wstępnej deklaracjom.

Gro przedsiębiorstw już doświadczonych podejmując decyzję o wyborze dostawcy, wymaga od oferenta przedstawienia listy kadry wdrożeniowej, a nawet umożliwienia rozmowy z przedstawionymi inżynierami. Lista takowa wówczas stanowi załącznik do umowy wdrożenia ERP – i to jest właściwe postępowanie.

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie