Rozwiązania dla produkcji.

Wraz z rozwojem firmy, konieczne jest lepsze harmonogramowanie.

Dobre planowanie i harmonogramowanie produkcji w firmach produkcyjnych wydaje się być czymś naturalnym i oczywistym, jednakże rzeczywistość pokazuje, że bardzo często jest to sporym wyzwaniem ze względu na ograniczone możliwości narzędzi informatycznych, przede wszystkim systemów ERP i arkuszy Excel. Arkusz kalkulacyjny jest w stanie pełnić rolę efektywnego narzędzia w małych firmach produkcyjnych lub w przypadku procesów produkcyjnych o niskim stopniu skomplikowania. Jednakże wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i jego kultury biznesowej konieczne jest zastosowanie bardziej rozbudowanych narzędzi dopasowanych do specyfiki produkcji.

Piotr Becela,
Systemy kontroli produkcji PSI Polska Sp. z o.o.

Luka pomiędzy planowaniem produkcji, a realnym wykonaniem na hali produkcyjnej może być zapełniona przez harmonogramowanie produkcji. Zakłada ono bardzo wysoki stopień szczegółowości procesów planistycznych i kontroli pojemności zakładu. Firmy produkcyjne bardzo szybko zdają sobie sprawę z istnienia tej luki i starają się ją w jakiś sposób wypełnić. Próba jej wypełnienia często obiera jedną z dwóch form: rozszerzenie modułu produkcyjnego w ERP lub zastosowanie zewnętrznego narzędzia kalkulacyjnego, czyli Excela.

Pierwsza ścieżka na początku wydaje się bardzo obiecująca, jednakże w świetle ogromnych kosztów wdrożenia modułu kontroli produkcji przez dostawcę systemu ERP oraz ogólnego niedoboru odpowiednich kompetencji konsultantów w tym zakresie na rynku, szanse powodzenia nie są duże. Drugie podejście posiada znacznie mniejszy próg wejścia i bardzo często na początku się sprawdza, ale tylko do czasu, gdy procesy nie staną się zbyt złożone. Arkusze kalkulacyjne mają wiele ograniczeń: harmonogramowanie jest pracochłonne w przypadku częstych zmian, nie ma możliwości planowania z uwzględnieniem ograniczonych zasobów i z uwzględnieniem bieżących danych z produkcji. W przypadku klientów PSI, którzy decydują się na rozwiązanie klasy APS / MES zmiana arkuszy Excel na system PSIasm nie przebiega etapami, ponieważ cały proces harmonogramowania produkcji odbywa się w systemie PSIasm i nie ma wówczas potrzeby korzystania z innych narzędzi.

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie