Wdrożenie systemu ERP. Czego nie powie Ci dostawca?

…, że referencje mogą mijać się z prawdą.

Powszechną praktyką stosowaną przez dostawców IT na etapie sporządzania oferty jest manipulowanie referencjami.Na listach referencyjnych przedstawianych przez dostawców bardzo często znajdują się opisy wdrożeń, które np.:

  • nie miały miejsca
  • zostały zrealizowane przez innego partnera w sieci dealerskiej,
  • dotyczą innego zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcą np. wdrożenie innego systemu IT, dostawy sprzętu, usług doradczych,
  • zostały zrealizowane częściowo, w wąskim zakresie (niejednokrotnie niepełnego modułu),
  • dotyczą nieaktualnych (starych) wersji systemu, które nie są już rozwijane – rozwiązań, które oparte są o przestarzałą technologię bazodanową, środowisko DOS, etc.,
  • nie zostały zrealizowane przez dostawcę, lecz są referencją nowozatrudnionego pracownika,
  • zostały zrealizowane przez byłych pracowników dostawcy, a obecna kadra może nie posiadać kompetencji w tym obszarze,
  • dotyczą realizowanych aktualnie wdrożeń.

Zaskakujący jest fakt, że manipulacji dopuszczają się również liczący się dostawcy na rynku. Regułą natomiast jest to, że im marka dostawcy jest poważniejsza, tym częściej przedsiębiorcy odchodzą od weryfikacji referencji. To poważny błąd.

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie