Zarządzanie Produkcją

Systemy monitorowania maszyn i urządzeń stanowisk produkcyjnych

Monitorowanie maszyn i urządzeń powszechnie rozumiane jest w przemyśle jako przesyłanie danych z rozproszonych stanowisk produkcyjnych i gromadzenie ich w miejscu o potencjale pozwalającym na ich dalsze efektywne wykorzystanie.

Gromadzenie i analiza danych ma spełnić trzy główne cele:

 • doskonalenie organizacji pracy;
 • wzrost wydajności i dyspozycyjności stanowiska produkcyjnego.
 • poprawę formalnej dyscypliny osób obsługi;

Spółka SOMAR SA jest producentem i jednocześnie dostawcą systemów monitorowania maszyn i urządzeń. Specjalizuje się w dostawach systemów monitorowania obiektów użytkowanych w trudnych warunkach, również i w strefach zagrożonych wybuchem.

Na przykładzie oferowanych przez Spółkę systemów monitorowania, omówiono wybrane aspekty spełniania postawionych celów

1. Monitorowanie procesów spawania prowadzonych na stanowiskach manualnych i zrobotyzowanych.

Podstawową cechą systemu jest:

 • przyporządkowanie osoby do stanowiska pracy;
 • pomiar parametrów procesu spawania: natężenie prądu, napięcie łuku elektrodowego, temperatury wstępnego podgrzania materiału spawanego, zużycie drutu i gazu osłonowego;
 • możliwość podłączenia systemu do dowolnej spawarki;
 • w przypadku spawarek eksploatowanych na rozproszonych lokalizacjach - bezprzewodowe przesyłanie danych poprzez system GSM i zdalny nadzór z zastosowaniem serwera w chmurze;
 • spełnianie norm wymagających udokumentowania procesu spawania

Podstawowi użytkownicy: Dział Produkcji, Główny Spawalnik, Dział Kontroli Jakości i Dział Logistyki.

Istotne korzyści uzyskuje się dzięki:

 • poprawie zdyscyplinowania pracy obsługi;
 • nadzorowaniu na bieżąco poszczególnych faz procesu produkcyjnego i szybkie wprowadzanie zmian w jego organizacji
 • poprawie jakości produkcji, dzięki bieżącej kontroli parametrów spawania
 • kontroli na bieżąco ilości zużywanych materiałów spawalniczych
 • uproszczeniu końcowej kontroli jakości wykonanej produkcji

2. System diagnostyki maszyn z zastosowaniem bezprzewodowych czujników drgań, temperatury i ciśnienia:

Cechą charakterystyczną systemu jest:

 • solidne wykonanie przemysłowe, również i z certyfikatem ATEX;
 • łatwość instalowania na obiektach użytkowanych w szczególnie trudnych warunkach;
 • łatwość montażu i demontażu, co pozwala na częste zmiany monitorowanych obiektów;
 • monitorowanie obiektów rozproszonych w promieniu do 100 m;

Podstawowy użytkownik: Dział Utrzymania Ruchu i Dział Produkcji.

Najważniejsze korzyści:

 • uzyskiwanie na bieżąco informacji o stanie nadzorowanych maszyn oraz wskazywanie miejsc potencjalnie zagrożonych awariami;
 • koncentrowanie uwagi osób nadzoru tylko na miejscach potencjalnie zagrożonych;
 • planowanie terminów napraw zespołów o pogarszającym się stanie technicznym
 • możliwość rezygnacji z okresowych formalnych przeglądów;
 • ograniczenie zakupów części zamiennych tylko do niezbędnych przy najbliższej naprawie
  /rezygnacja z tzw. zapasów/;
 • analiza okresów eksploatacji części zastępczych w porównaniu do droższych części fabrycznych;
 • zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w tzw obchody nadzorowanego obiektu;
 • poprzez stałą kontrolę poziomu drgań i temperatury odpowiedzialnych elementów obiektu i wszczynanie alarmów po przekroczeniu zadanych wartości, zmniejsza się ryzyko wystąpienia zagrożeń pożarowych;
 • zastosowanie systemu monitorowanie zagrożeń pożarowych daje możliwość negocjacji wysokości składek ubezpieczeniowych.

Przesyłanie zbiorczych danych do systemów informatycznych w danym zakładzie produkcyjnym, odbywa się poprzez instalację przewodową lub bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi.

Spółka Somar SA prowadzi wdrożenia oferowanych systemów w pełnym cyklu tzn od zainstalowania urządzeń do uruchomienia własnego systemu informatycznego do zbierania, analizy, wizualizacji i raportowania danych.

Spółka Somar S.A. jest zainteresowana również udostępnianiem danych do systemów informatycznych instalowanych w zakładach produkcyjnych przez integratorów i dostawców automatyki.

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie