Mierz, planuj, zarządzaj produkcją

Czy system ERP może zastąpić specjalistyczne rozwiązanie APS?

Systemy APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) to zaawansowane narzędzia do planowania i harmonogramowania produkcji. Z uwagi na fakt zastosowania heurystycznych algorytmów i optymalizatorów, potrafią stworzyć w bardzo krótkim czasie harmonogram produkcji dla wielu wyrobów przy wsparciu zróżnicowanych procesów w firmie uwzględniając ograniczone pojemności zasobów produkcyjnych.

Od wielu lat przyjęło się mówić, że system APS wypełnia lukę między systemem ERP a halą produkcyjną dostarczając informacji o planie produkcji oraz poziomie jej zaawansowania w przypadku integracji z systemem MES. Czy aby na pewno jest tak nadal?

 

Dobre praktyki planowania

System SAP od zawsze znany był z jakości oferowanych narzędzi planistycznych. Standardowa wersja system SAP ECC pozwala na wykonanie planowania w długim (prognozy), średnim (zgrubne planowanie zdolności) i krótkim horyzoncie czasowym (szczegółowe harmonogramowanie produkcji). Standardowe narzędzia wykorzystywane do planowania produkcji w SAP ECC oferują planowanie MRP – planowanie zapotrzebowań materiałowych oraz wstępne obciążanie zdolności produkcyjnych. Ewentualne bilansowanie planu produkcji względem dostępności poszczególnych zasobów, wykonywane jest w osobnym kroku.

 

MRP to nie wszystko

Automatyczne planowanie MRP to nic innego jak planowanie zapotrzebowań materiałowych dla wszystkich poziomów z przygotowanej technologii produktu (od wyrobu gotowego po surowce), uruchamiane na podstawie prognoz lub rzeczywistej zaplanowanej sprzedaży. Co ważne, przbieg MRP w SAP tworzy jednocześnie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne w oparciu o technologie produkcyjne.

Plan utworzony przez MRP to niestety tylko początek drogi do idealnego i optymalnego planu produkcji. Sztandarowym narzędziem planistycznym SAP ECC wykorzystywanym do tworzenia szczegółowych planów produkcji były dotychczas tabelaryczne lub graficzne tablice planistyczne. Narzędzia te mogą być z powodzeniem stosowane w prostej i powtarzalnej produkcji MTS (Make-To-Stock) – jednak w większych przedsiębiorstwach chcemy dążyć do większej automatyzacji oraz uelastyczniania procesów planistycznych.

Dlatego też wymienione narzędzia zostały uzupełnione funkcjonalnościami SAP APO, takimi jak zaawansowane planowanie produkcji oraz co ważniejsze – możliwością optymalizacji planów.

 

SAP APO już nie jako osobny system?

Jeszcze do niedawna system SAP APO uruchamiany był jako osobna instalacja i traktowany jako część systemu SCM (Supply Chain Management). Sposób przetwarzania olbrzymiej ilości danych był czynnikiem determinującym takie rozwiązanie w przeszłości. Od momentu wprowadzenia przez SAP bazy danych HANA (In-Memory database), pojawiła się możliwość implementacji rozwiązań związanych z zaawansowanym planowaniem już bezpośrednio w systemie ERP (ECC).

W chwili wprowadzenia na rynek systemu ERP najnowszej generacji - S/4HANA, SAP zaoferował możliwość uruchomienia zaawansowanego, szczegółowego planowania produkcji - APO PP/DS bez konieczności instalacji dodatkowego, dedykowanego systemu SCM oraz serwera. Dzięki temu wdrażając nową wersję systemu SAP, Dział Planowania może korzystać nie tylko z dotychczasowych Tabel Planowania, ale z zupełnie nowego podejścia do obsługi procesów planistycznych.

 

Jeszcze bardziej szczegółowe planowanie

Rozwiązania dotychczasowo wspierane tylko przez zewnętrzny system SAP APO teraz zostały wbudowane w jeden system ERP, a planiści na co dzień mogą korzystać z tzw. heurystyk - gotowych algorytmów, predefiniowanych do rozwiązywania konkretnych problemów planistycznych.

W standardzie SAP oferuje także modyfikację oraz tworzenie nowych zestawów algorytmów, co pozwala planistom rozwijać, zmieniać i dostosowywać filozofię planowania zgodnie ze strategiami przyjętymi w danym czasie przez przedsiębiorstwo. Narzędzie to uwalnia od pewnego ustrukturyzowanego, być może niepotrzebnie usztywniającego, podejścia zgodnego z metodyką MRP, otwierając szeroki wachlarz możliwości i oferując zupełnie nowe narzędzia dostępne już z poziomu systemu ERP.

APO PP/DS w SAP S/4 HANA pozwala na stosowanie dla różnych produktów odpowiednich procedur planowania, jak planowanie w przebiegu planowania lub niezwłoczne pokrycie potrzeb oraz na zdefiniowanie i stosowanie wieloetapowych przebiegów planowania. W kolejnych krokach danego przebiegu może być wykonywane zarówno planowanie potrzeb materiałowych, jak i planowanie zasobów produkcyjnych przykładowo dla rozładowania zasobu będącego wąskim gardłem. Tworzenie powiązanie zleceń z różnych poziomów produkcji pozwala zachować spójność planu wyrobów gotowych i półproduktów oraz przenosić priorytety na niższe poziomy.

Optymalizator PP/DS daje nam możliwość poszukiwania planu optymalnego pod względem kosztów, jest elastycznym narzędziem symulacji, pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych, poprzez zastosowanie heurystyk i/lub optymalizatora, a także interaktywne planowanie, również z wykorzystaniem jednej lub obu z tych metod. Możliwa do osiągniecia za pomocą modułu PP/DS optymalizacja planu produkcji pozytywnie wpływa na cały łańcuch logistyczny.

 

Wszystko w 1 systemie

Narzędzie PP/DS w S/4HANA nie jest bezpośrednim „klonem” funkcjonalności SAP APO. Do tej pory system APO dysponował niezależną strukturą danych, a ich wymiana następowała poprzez główny interfejs (tzw. CIF). W APO PP/DS tworzone są m.in. dane podstawowe produktów, zasobów, struktury produkcyjne (PDS lub PPM) itp. –  to wszystko w jednym systemie ERP. Od teraz nie musimy sobie zadawać pytania jaki system klasy APS wybrać – S/4 HANA posiada wbudowane narzędzie do szczegółowego planowania produkcji.

 

Filip Lewandowski
Senior Professional SAP Consultant

itelligence Sp. z o.o.

 

 

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie