Zarządzanie Produkcją

Automatyczne pozyskiwanie danych i wiedzy.

Właściwy sposób pozyskiwania i gromadzenia danych z zasobów produkcyjnych to kluczowy element umożliwiający efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym oraz podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. Podstawowe kryteria właściwego pozyskiwania danych to ich wiarygodność oraz udostępnianie na tyle szybko aby mogły być wykorzystane w procesie decyzyjnym. Spełnienie ww. kryteriów jest możliwe dzięki zautomatyzowaniu procesu pozyskiwania danych oraz ograniczeniu czynnika ludzkiego realizacji tego procesu.

System EDOCS firmy Żbik realizuje ww. wymagania dzięki odpowiedniej architekturze, będącej synergicznym połączeniem rozwiązań z obszaru automatyki przemysłowej i ICT. Synergia ww. rozwiązań pozwala na automatyzację procesu gromadzenia danych produkcyjnych. poprzez integrację z systemami sterowania maszyn. Automatyczna rejestracja danych z maszyn umożliwia rejestrację danych nieobarczonych błędem ludzkim oraz raportowanie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

 

Dodatkowe korzyści wynikające z automatycznego pozyskiwania danych, które zapewnia system EDOCS to również:

  • udostępnianie na bieżąco na stronie www informacji o stanach stanowisk/linii produkcyjnych, np. produkcja, postój, awaria, przezbrojenie, itp.;
  • automatyczne wyznaczanie i udostępnianie na stronie www struktury czasu pracy stanowisk produkcyjnych tj. czasy trwania stanów produkcja/postój z podaniem przyczyn oraz informacje o realizowanych zleceniach, pracujących operatorach, itd.;
  • automatyczne wyznaczanie wskaźników KPI, np. OEE (Overall Equipment Effectiveness);
  • automatyczne odkrywanie wiedzy z danych gromadzonych w systemie i informowanie
    o przyczynach korzystnych, jak i niekorzystnych sytuacji, np. spadku/wzrostu wydajności, wystąpieniu problemów jakościowych, itp.;
  • realizacja Predykcyjnego Utrzymania Ruchu za pomocą modułu EDOCS PdM i nadzorowania procesu technologicznego za pomocą EDOCS PCM;
  • zwiększanie efektywności realizacji procesów i redukcja kosztów.

 

Dzięki integracji oprogramowania MES i ERP, automatycznie zarejestrowane w systemie EDOCS dane są na bieżąco przesyłane do systemu ERP – przykładem są dane na temat postępu realizacji zleceń produkcyjnych wraz z czasem pracy operatorów. Z systemu ERP do systemu MES są przekazywane informacje o zaplanowanych zleceniach produkcyjnych wraz z ich parametrami technologicznymi, co umożliwia systemowe egzekwowanie realizacji harmonogramów produkcyjnych bezpośrednio na hali fabrycznej.

Firma Żbik – Twój Partner w drodze do Przemysłu 4.0

 

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie