BI - Business Intelligence

Problemy z wprowadzaniem BI

Systemy klasy Business Intelligence mają na celu szybko i efektywnie analizować dane, dostarczając tym samym ad-hoc informacji biznesowych, które pomagają w podejmowaniu kluczowych decyzji. Źródło danych analizowanych przez system klasy BI nie zawsze jest jedno.

Dziś przedsiębiorstwa stosują wiele różnych rozwiązań informatycznych począwszy od tradycyjnych arkuszy Excel kończąc na rozbudowanych systemach ERP opartych o różnorodne bazy danych.

Już na początku procesu wyboru systemu BI należy zweryfikować czy analizowany system jest w stanie zintegrować się i na bieżąco pobierać dane z stosowanych systemów i narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie.

Bywa, że najczęściej rozwiązania BI modułowe systemów ERP nie mają możliwości integracji z innymi systemami informatycznymi. Na etapie wprowadzania systemu BI przedsiębiorcy napotykają zwykle na wiele problemów dotyczących zarówno procesu wyboru systemu jak i organizacji prac wdrożeniowych. Poniżej lista tych, które najczęściej występują w praktyce, a z którymi przedsiębiorstwo musi zmierzyć się planując wdrożenie BI.

Główne problemy przy wprowadzeniu BI:

1. Zdefiniowanie problemów biznesowych, które chcemy rozwiązać za pomocą systemu;
2. „Brudne” dane, czyli błędy oraz braki w danych, które trzeba zlikwidować, aby nie miały one wpływu na wyniki raportów i analiz generowanych przez system BI;
3. Ochrona danych – dostęp do kluczowych/tajnych informacji dla ograniczonej liczby użytkowników;
4. Integracja z aplikacjami biurowymi (MS Excel, Outlook);
5. Możliwość rozwoju systemu wraz ze wzrostem potrzeb biznesowych;
6. Chęć posiadania wszystkich danych z każdego z obszarów, choć nie zawsze podlegają one analizie;
7. Pomijanie potrzeb raportowych wszystkich osób korzystających z systemu;
8. Wybór zbyt dużej ilości narzędzi raportowych, przez co użytkownik może czuć się zagubiony i przytłoczony nadmiarem informacji.
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie