Optymalizacja Kosztów

Transformacja energetyczna przedsiębiorstw.

Czy poziom rachunków jakie płacisz za media energetyczne w firmie jest dla Ciebie akceptowalny? Czy jesteś zadowolony z kosztów jakie ponosisz?

Czy uważasz, że wszystkie procesy w Twojej firmie działają w ramach szeroko pojętych zasad efektywności energetycznej i prowadzą do rozwoju optymalizacji kosztów za media energetyczne?

Dzisiejszy rynek a przede wszystkim ten, na którym rywalizują przedsiębiorstwa o zysk, rozwój a czasami przetrwanie wymaga kompleksowych działań analitycznych, które pozwolą zdefiniować odpowiedzi na wyżej postawione pytania i uzyskać informacje, w którym miejscu Państwo jesteście, co trzeba zmienić, w jakim czasie i za ile. Dobra polityka energetyczna, oszczędność energii elektrycznej, gazu czy ciepła, to podstawy egzystencji przedsiębiorstw w obecnym środowisku rynkowym w Polsce, Europie i świecie. Nowoczesne zarządzanie to już nie marzenia a rzeczywistość.

W dobie kroczących w górę cen mediów energetycznych takich jak energia elektryczna i gaz ziemny podstawowymi elementami analizy prowadzącymi do określenia stanu wyjściowego są:

 1. Poziom kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła oraz paliw według stanu na dzień dzisiejszy – dobranie tańszej oferty opartej o pewność ceny i bezpieczeństwo dostaw, negocjacja cen i zapisów umów, wytyczenie strategii zakupowej.
 2. Dopasowanie parametrów dystrybucyjnych i redukcja kosztów ponadnormatywnych, wykonanie pomiarów i analiza danych określających jednostkowy koszt energii w dobie zużycia.
 3. Określenie możliwości zastosowania alternatywnych źródeł zasilania, możliwości ich finansowania oraz etapy wdrożenia.
 4. Implementacja nowatorskiego systemu zarządzania mediami energetycznymi w czasie rzeczywistym w przedsiębiorstwie, jako baza działań optymalizacyjnych.

System zarządzania mediami OPTIMAL SMART HUB to przede wszystkim ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy poprzez wskazywanie miejsc oszczędności energii a także:

 • Analiza wykorzystania i zużycia energii elektrycznej, ciepła i innych mediów;
 • Realizacja wniosków i zaleceń z przeprowadzonych audytów energetycznych;
 • Identyfikacja i ograniczenie strat;
 • Zapobieganie awarii i identyfikacja stanów nienormalnych;
 • Bieżące raporty i analizy;
 • Identyfikacja jednostkowych kosztów wytworzenia i produkcji;
 • Poprawa wyniku energetycznego, poprawa efektywności i komfortu pracy personelu służb technicznych a także wzrost świadomości pracowników w obszarze oszczędzania energii i ciepła;
 • Realizacja celów energetycznych określonych w systemach zarządzania energią, w szczególności zapisów ustawy o efektywności energetyczne i Polskiej normy PN-EN ISO 50001.

 

Współpraca w zakresie optymalizacji i wdrożenia systemu zarządzania nie wymaga  od Państwa inwestycji ponieważ oczekujemy realizacji wynagrodzenia zależnego od wypracowanych dla Państwa oszczędności (success-fee) oraz zastosowania systemu abonamentowego w przypadku OSH. Taka strategia działania staje się podstawowym warunkiem realizacji działań przynoszących korzyści dla obu stron, a przede wszystkim dla Państwa. Po wygenerowaniu wstępnego raportu przedstawiamy Państwu plan działania zawierający analizę, etapy konsultacji i wdrożenia. Współpracujemy w wieloma firmami z różnych branż i modeli zarządzania.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

 

www.trienergy.com.pl

 

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie