BI - Business Intelligence

Dlaczego BI?

Systemy Business Intelligence to zaawansowane rozwiązania informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji przez management przedsiębiorstw. Ich rolą jest agregowanie i przetwarzanie wszystkich danych z objętych nim obszarów, a następnie prezentowanie ich w przejrzystej formie. Tym samym osoby decyzyjne otrzymują aktualne przekrojowe dane o procesach występujących w przedsiębiorstwie.

To pozwala na kontrolowanie tych procesów, szybkie reagowanie na występujące nieprawidłowości i wprowadzanie niezbędnych zmian. Systemy Business Intelligence są w pełni skalowalne, dzięki czemu istnieje możliwość objęcia nim całości lub części występujących w przedsiębiorstwie procesów. Możliwa jest w takim przypadku dalsza rozbudowa i obejmowanie kolejnych obszarów.

Zadaniem systemów BI jest przekształcanie zbieranych danych z całego systemu i generowanie na ich podstawie wykresów obrazujących aktualny stan procesów Wykresy te są podstawą do podejmowania kluczowych decyzji przez kierownictwo i tym samym, dzięki wykorzystaniu bieżącej analizy informacji, mogą przyczynić się do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.

Rozwiązania tej klasy operują na tzw. hurtowniach danych, czyli scentralizowanym miejscu, w którym przechowywane są dane z wszystkich procesów nimi objętych, dostarczane przez poszczególne wyspecjalizowane systemy informatyczne. Dzięki temu rozproszone dane mogą być analizowane w kontekście działania całego przedsiębiorstwa i obejmować jak najwięcej informacji (w tym historycznych).

Korzyści z wdrożenia:

  • Stworzenie tzw. hurtowni danych – jednego miejsca gromadzenia informacji o wszystkich procesach zachodzących w przedsiębiorstwie;
  • Możliwość generowania dowolnych raportów biznesowych w oparciu o najświeższe dane;
  • Możliwość generowania przekrojowych analiz i raportów odnoszących się do sytuacji całego przedsiębiorstwa;
  • Bieżący podgląd stanu procesów biznesowych za pomocą tzw. kokpitów menedżerskich, dedykowanych dla poszczególnych stanowisk;
  • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów wykonywania analiz, wynikająca z automatyzacji procesów analitycznych;
  • Przyspieszenie procesów podejmowania decyzji opierających się na monitoringu działania przedsiębiorstwa za pomocą mechanizmów sprzężenia zwrotnego oraz sprzężenia wyprzedzającego.

Kiedy wdrożyć:

  • Gdy przedsiębiorstwo przeprowadza wiele procesów biznesowych rejestrowanych przez różne systemy informatyczne;
  • Gdy przedsiębiorstwo opiera swoją działalność na analizie wielu danych z wszystkich obszarów działalności;
  • Gdy przedsiębiorstwo wykorzystuje do projektowania procesów dane historyczne;
  • Gdy działalność przedsiębiorstwa operuje na rynku wrażliwym na zmienną sytuację gospodarczą, co powoduje konieczność modyfikacji procesów.
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie