Cloud Computing

Chmura obliczeniowa – czego boją się firmy i jak mogą na niej skorzystać?

Najnowszy raport Gartnera ogłosił rok 2019 rokiem chmury. Prognozy mówią, iż całkowita wartość dochodów globalnego rynku publicznej chmury obliczeniowej w 2020 roku może osiągnąć 411 mld dolarów. W Polsce rynek ten wart jest 200 mln dolarów i cały czas dynamicznie się rozwija.1

 

Według danych Eurostatu w 2018 roku 26% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej przetwarzało swoje dane w chmurze, głównie w zakresie poczty elektronicznej i przechowywania danych.2 Widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa  porównaniu do lat wcześniejszych. W czołówce Państw wykorzystujących Cloud Computing jest Finlandia, Szwecja oraz Dania. Polska sklasyfikowana jest na niechlubnym  26 miejscu, za nami pozostają tylko Rumunia oraz Bułgaria. Jedynie 11,5 % polskich przedsiębiorstw korzysta obecnie z płatnych usług obliczeniowych.3 Choć jest to o 1.5% więcej niż w roku 2017, to liczba ta nie jest zadowalająca.

 

 

Polskie firmy wykorzystują chmurę najczęściej do udostępniania poczty e-mail, zakupu oprogramowania biurowego, hostingu bazy danych oraz przechowywania plików.

 

 

Choć Cloud Computing na dobre zagościł w świadomości polskich przedsiębiorców, nadal jego wykorzystanie budzi sporo obaw.  Najczęściej związane są one z powierzeniem ważnych danych firmie zewnętrznej. Przedsiębiorstwa boją się, iż ktoś niepożądany będzie miał do nich wgląd lub po prostu zostaną wykradzione. Kolejną kwestią jest obawa o ciągłość dostępu do danych w sytuacji awarii lub zaprzestania płatności.

Okazuje się jednak, iż większe zagrożenie dla danych jest w wewnętrznych systemach firmy np. ktoś nie wyloguje się z systemu, a wtedy osoba postronna może skopiować dane na pendrive.

W rzeczywistości bezpieczeństwo w chmurze jest większe, niż w tradycyjnym centrum danych. Usługodawcy zobowiązani są do przestrzegania szeregu norm i dobrych praktyk np. ISO 27018, która określa poufność naszych danych i mówi o tym, że usługodawca nie wykorzysta ich w celach marketingowych czy unijna dyrektywa 95/46/WE określająca minimalny poziom ochrony danych osobowych. Warto jednak pamiętać, iż nawet najlepsze certyfikaty, kompetencje i kwalifikacje  dostawcy zdadzą się  na nic, jeśli  to użytkownik nie dołoży starań, aby zachować poufność dostępu do swoich danych w chmurze.

 

Najważniejsze korzyści jakie daje przedsiębiorstwom chmura:

  1. Oszczędność czasu wdrożenia rozwiązań IT;
  2. Oszczędności związane z ograniczeniem infrastruktury sprzętowej;
  3. Dostępność do usługi z każdego komputera podłączonego do Internetu;
  4. Wzrost efektywności działania firmy, dzięki dużej wydajności i szybkości działania usług w chmurze;
  5. Wysokie bezpieczeństwo danych.

 

 

O firmie BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND jest firmą, która od ponad 10 lat wspiera kadrę menadżerską przedsiębiorstw sektora MŚP i korporacyjnego w wyborze zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Jako jedyna firma konsultingowa w Polsce, na bieżąco monitoruje procesy wdrożeniowe w kilkuset dużych i średnich przedsiębiorstwach. Konsultanci pozyskują dane na temat funkcjonalności systemów IT oraz ich wykorzystaniu w praktyce. Analizują współpracę przedsiębiorców z dostawcami systemów. Pozyskana wiedza jest wykorzystywana przy realizacji usług doradczych, które konstruowanie są zawsze w oparciu o aktualne dane z rynku na temat ilości i możliwości dostępnych systemów w Polsce. Konsultanci systematycznie monitorują systemy wprowadzane przez producentów wraz z ich aktualizacjami, jak również weryfikują aktualne zasoby kadrowe i kompetencyjne dostawców.

Więcej informacji: www.bpc-group.pl

 

 
  1. https://www.forbes.pl/technologie/rynek-chmury-obliczeniowej-w-polsce-i-na-swiecie-2017-r-i-prognozy/721kdcq
  2. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises#Cloud_computing_as_a_service_model_for_meeting_enterprises.E2.80.99_ICT_needs
  3. Raport GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.

 

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie