Zarządzanie przedsiębiorstwem – potrzeby branży meblarskiej

Polskie meble – branża z potencjałem.

Co trzecia firma branży meblowej monitorowana przez BPC GROUP POLAND planuje w 2019-2020 roku inwestycje w systemy wpierające planowanie, harmonogramowanie i bieżące monitorowanie produkcji. Przedsiębiorstwa potrzebują także rozwiązań WMS, aby usprawnić działanie coraz bardziej rozbudowanych magazynów.

 

Branża meblarska jest najszybciej i najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią polskiej gospodarki. Obecnie jesteśmy 4 eksporterem mebli na świecie i 6 ich producentem.

Prognozy mówią, iż już w 2020 roku mamy szansę zając 2 pozycję jeśli chodzi o eksport, wyprzedzając Niemcy i Włochy. Niekwestionowanym liderem na rynku zarówno pod względem wartości produkcji jak i eksportu są od wielu lat Chiny.

Według danych GUS, rynek meblarski w Polsce tworzy ponad 27 tys. firm. Dominują mikro i małe przedsiębiorstwa, firm średnich jest 317, a dużych 90.1

Wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu meblarskiego w 2016 roku wyniosła 42 mld złotych. Prognozy, mimo problemów kadrowych z jakimi obecnie boryka się branża, są optymistyczne. Do 2020 roku wartość sprzedaży zwiększy się o ponad 18% i wyniesie prawie 50 mld złotych.2

Głównym rynkiem eksportowym dla branży meblarskiej są Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Holandia. Coraz częściej firmy szukają rynków zbytu w bardziej odległych krajach jak: Stany Zjednoczone, Brazylia czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.3 Trudność stanowią tutaj jednak kwestie logistyczne oraz wydłużony czas oczekiwania na produkt przez klienta.

Ciągły wzrost produkcji oraz sprzedaży sprawia, iż średnie i duże przedsiębiorstwa coraz częściej planują inwestycje w zaawansowane rozwiązania informatyczne, które wspierają zarządzanie  przedsiębiorstwem oraz pozwalają na automatyzacje procesów.

Inwestycje w IT spowodowane są także zmieniającymi się potrzebami odbiorców. Klienci zwracają uwagę na jakość i bezpieczeństwo produktów oraz dostosowanie do panujących na rynku trendów. Wzrasta rola Internetu w zakupach mebli. Ponad 40% Polaków, wybiera właśnie ten kanał dystrybucji.

Obecnie BPC GROUP POLAND od ponad 10 lat monitoruje procesy inwestycyjne przedsiębiorstw produkcyjnych, w tym branży meblarskiej.  

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych inwestycji z podziałem na klasy systemowe. Przedstawiamy również tabelę 20 przykładowych projektów inwestycyjnych branży meblarskiej, która pozwala na przeanalizowanie ich pod kątem zatrudnienia i lokalizacji.

 

Struktura planowanych inwestycji:

 

Opis infrastruktury IT analizowanych przedsiębiorstw oraz plany inwestycyjne (fragm. raportu):

Tabela sporządzona w oparciu o dane analityczne BPC GROUP POLAND zebrane w roku 2018.

 

O firmie BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND jest firmą, która od ponad 10 lat wspiera kadrę menadżerską przedsiębiorstw sektora MŚP i korporacyjnego w wyborze zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Jako jedyna firma konsultingowa w Polsce, na bieżąco monitoruje procesy wdrożeniowe w kilkuset dużych i średnich przedsiębiorstwach. Konsultanci pozyskują dane na temat funkcjonalności systemów IT oraz ich wykorzystaniu w praktyce. Analizują współpracę przedsiębiorców z dostawcami systemów. Pozyskana wiedza jest wykorzystywana przy realizacji usług doradczych, które konstruowanie są zawsze w oparciu o aktualne dane z rynku na temat ilości i możliwości dostępnych systemów w Polsce. Konsultanci systematycznie monitorują systemy wprowadzane przez producentów wraz z ich aktualizacjami, jak również weryfikują aktualne zasoby kadrowe i kompetencyjne dostawców.

Więcej informacji: www.bpc-group.pl

 

 

 
  1. https://www.pb.pl/strzelecki-polska-jest-4-eksporterem-mebli-na-swiecie-929887
  2. https://home.kpmg/pl/pl/home/media/press-releases/2017/06/polska-mebluje-swiat.html
  3. ttp://www.4woodi.pl/bedzie-2018-dla-branzy-meblarskiej/

 

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie