Zarządzanie przedsiębiorstwem – potrzeby branży meblarskiej

Wyzwania i potrzeby przemysłu meblarskiego i drzewnego.

W branży przemysłu drewnianego i meblarskiego istnieje wiele wyzwań, dlatego ważne jest, by system ERP wspomagający zarządzanie firm z tej branży był do niej jak najlepiej przystosowany – zawierał funkcjonalności obsługujące wyzwania typowe i specyficzne dla właśnie tego sektora przemysłu.

 

Oto przykłady wyzwań charakterystycznych dla tej właśnie branży:

 1. Różnorodność, która dotyczy:
  • rodzajów producentów (wytwórcy, których wyroby są materiałem dla innych - np. producenci tarcicy; przedsiębiorstwa, które wykonują usługi podwykonawstwa; fabryki, które produkują meble czy też produkty z drewna takie jak boazerie czy parkiety),
  • przeznaczenia wyrobów końcowych (np. meble mogą być produkowane dla pomieszczeń przemysłowych , biurowych, mieszkalnych),
  • zastosowanego materiału (meble skrzyniowe, tapicerowane, wykonane w całości z litego drewna, plastikowe, metalowe oraz inne).

 2. Regulacje prawne, które wymuszają wykorzystywanie surowców z certyfikowanych źródeł.

 3. Wymagania klienta – możliwość dopasowania produktu do stylu i rozmiaru pomieszczeń oraz dobrania pokryć tkaninowych, a także krótkie terminy realizacji.

 4. Rosnąca konkurencja na coraz wyższym poziomie – wzmagająca rola Internetu i sklepów wielkopowierzchniowych, sprzedających wyroby różnych producentów wymusza coraz lepszą jakość i precyzję dostaw oraz niskie marże.

 5. Zmienna jakość i mnogość klas surowca – drewno to surowiec, którego zastosowanie nie ułatwia realizacji celów. Często już na hali produkcyjnej okazuje się, że surowiec z zewnątrz wygląda dobrze, a po przetarciu/ rozcięciu okazuje się, że jest inaczej.

 

Piotr Michalak
Wiceprezes
iPCC Sp. z o.o.
https://i-pcc.pl/

Najważniejsze wymagane funkcjonalności systemu zarządzania w przemyśle drzewnym  i meblarskim

Wymagania i charakterystyczne cechy branży opisane powyżej powodują, że następujące funkcjonalności są bardzo istotne w systemach wspomagających zarządzanie:

 • W procesie produkcyjnym przy przetwarzaniu surowca drzewnego bardzo istotne jest wyposażenie systemów ERP w możliwość obsługi tzw. struktur odwróconych, które w sposób właściwy pozwalają na zarządzanie „rozbiorem” surowca drzewnego. Taka struktura cechuje się tym, że z jednego materiału otrzymujemy kilka produktów końcowych. Przykładem może być przecieranie kłód, z których otrzymuje się wiele produktów końcowych - tarcic o różnym przekroju czy klasie.

 • Na rynku niezbędne jest posiadanie certyfikatu FSC, potrzebne zatem są odpowiednie funkcjonalności umożliwiające zarządzanie surowcem i produkcją w sposób zapewniający spełnienie wymogów certyfikatu.

 • Zmienność wyrobów i konieczność dopasowania do preferencji klienta wymaga, by system mógł charakteryzować produkty wieloma atrybutami oraz umożliwiać klientowi samodzielną konfigurację, tzn. wybór wyrobu z odpowiednimi cechami (jak np. kolor tapicerki czy kształt oparcia) – najlepiej przez Internet, z podaniem ceny skonfigurowanego mebla.

 • Efektywne moduły planowania są również niezbędne dla zapewnienia szybkiego dopasowania produkcji do zmiennego zapotrzebowania - w szczególności wymaganiem kluczowym stają się systemy APS (Advanced Production Scheduling), które, uwzględniając ograniczenia (np. zdolności produkcyjne) szybko optymalizują proces produkcyjny i ustawiają kolejność wykonywania operacji technologicznych oraz całych zleceń produkcyjnych.

 • Specjalizacje i podwykonawstwo realizowane często w odrębnych zakładach wymagają, by systemy posiadały funkcjonalności wielozakładowe, ułatwiając planowanie w wielu zakładach i umożliwiając łatwe rozliczenie finansowe oraz ilościowe pomiędzy nimi.

 • Pożądane są także funkcje precyzyjnego i dokładnego obliczenia kosztów - dla lepszej kontroli kosztów, oraz systemy BI realizujące pełny kontrolling.

 • Wprowadzanie Internetu Rzeczy (IoT) do hal produkcyjnych prowadzi do zwiększenia responsywności producentów – nowoczesne systemy ERP muszą więc być przygotowane do podłączenia się do inteligentnych maszyn.

 

Funkcjonalności podkreślane przez kupujących system ERP w sektorze drzewnym i meblowym

Kupujący, oprócz standardowych oczekiwań obsługi wszystkich podstawowych procesów w firmie (planowanie, zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, sprzedaż, finanse i kontroling), oczekują  od systemów ERP funkcjonalności opisanych powyżej, przy czym największy nacisk kładziony jest na planowanie i harmonogramowanie produkcji, wielozakładowość i konfigurowalność produktów. Z kolei rosnąca rola Internetu powoduje, że systemy bez dostępu mobilnego są uważane przez kupujących za niepełne.

 

Wdrożenia Infor M3

System ERP Infor M3 jest wdrożony w wielu firmach z sektora drzewnego i  meblarskiego. Bardzo ciekawym projektem jest wdrożenie w IKEA Industry (części produkcyjnej koncernu IKEA), obejmujące kilkadziesiąt przedsiębiorstw na całym świecie. Głównymi calami projektu było uruchomienie systemu dla przedsiębiorstw ulokowanych w różnych częściach świata w jednym środowisku – wielozakłdawowym, wieloprzedsiębiorstwowym, a także jedna wspólna baza danych i ujednolicenie realizacji procesów. Takie podejście powodowało konieczność uspójnienia podstawowych kartotek: dostawców, klientów czy asortymentów. Oznacza to, że raz zarejestrowany klient czy dostawca dostępny jest dla wszystkich zakładów. Jeżeli asortyment jest dla wszystkich również zharmonizowany, to korzyści są oczywiste – np. ułatwione zostało zarządzenie kontaktami z kontrahentami. Zyskano też przejrzystość kupowanych czy sprzedanych wyrobów i ich ilości, w skali globalnej i w skali wszystkich zakładów, wzdłuż całego łańcucha dostaw. Znając koszty produktu, w każdym zakładzie elastycznie można sterować miejscem produkcji wyrobu lub półproduktu.

 

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie