Zarządzanie przedsiębiorstwem – potrzeby branży meblarskiej

PERSPEKTYWY ERP 2019: QAD & DSR 4FACTORY.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI DSR W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ ERP W 2018 ROKU ORAZ KIERUNKI ROZWOJU W 2019 R.

Miniony rok w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych zaznaczył się dużą mobilizacją przedsiębiorstw w poszukiwaniu narzędzi, które pomogą im utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję rynkową.

 

Z jednej strony sprzyja temu bardzo mocny rozwój technologii, dzięki której możliwe jest opomiarowanie procesów, zebranie i przetworzenie ogromu informacji, uzyskując w ten sposób już nie tylko pełną informację o stanie bieżącym, ale również możliwość zaawansowanego harmonogramowania produkcji, prognozowania popytu, aktywnego przeciwdziałania awariom parku maszynowego etc. I co bardzo ważne wszystkie te korzyści jako efekt toczącej się rewolucji technologicznej stają się dostępne dla polskich przedsiębiorstw za ułamek kwot, w odniesieniu do tych które kosztowałyby takie inwestycje 5-10 lat temu.

Z drugiej strony sytuacja geopolityczna i ekonomiczna na świecie budzi coraz większe zagrożenie pojawieniem się kolejnego kryzysu gospodarczego. Jednak dla bardzo wielu przedsiębiorstw paradoksalnie nie jest to pretekst, by wstrzymać inwestycje, lecz wręcz przeciwnie: jest impulsem, by dokonać jak najszybciej korekt w swoich procesach, podnosząc wydajność i eliminując marnotrawstwo, rozbudowując funkcjonalności w używanym przez nich oprogramowaniu ERP, tak, by być przygotowanym na konkurencję w potencjalnie trudniejszych warunkach.

Paweł Daszkiewicz
Dyrektor ds. Realizacji Usług, DSR S.A.
http://www.dsr.com.pl/

Tak zarysowane trendy znalazły swoje potwierdzenie w projektach realizowanych przez DSR S.A. w roku 2018. We wszystkich przedsięwzięciach nasi klienci niezależnie od tego, czy wdrażali pierwszy raz oprogramowanie QAD Enterprise Applications, czy uaktualniali wcześniej używaną wersję do najnowszej, byli zainteresowani tym, by w trakcie wdrożenia zoptymalizować wszystkie kluczowe procesy w firmie. Często pierwszy raz były wprowadzane narzędzia do rejestrowania danych o postępie produkcji bezpośrednio na halach produkcyjnych – zarówno przez opomiarowanie parku maszynowego, jak i wpis danych na panelach przez operatorów maszyn. Wielu klientów decydowało się objąć wdrożeniem, pomijane przez wiele lat w informatyzacji, procesy utrzymania ruchu. Standardem staje się również obsługa magazynów z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych czy technologii RFID. Normą stało się również uruchamianie narzędzi do zaawansowanego harmonogramowania produkcji bazującego na spływających online informacjach o poziomie realizacji wcześniej podjętych zleceń i wszelkich danych o wykorzystywanych zasobach.

Warto podkreślić, że firma QAD Inc, w kolejnych wersjach oprogramowania QAD Enterprise Applications nie tylko rozbudowuje funkcjonalności rozumiane jako „bazowy ERP”, ale przede wszystkim tworzy platformę technologiczną dla rejestracji, przetwarzania i interpretacji wszystkich danych, które istotne są w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Z tegotytułu w 2019 roku najnowsza wersja funkcjonuje pod nową nazwą QAD Enterprise Platform. Może też funkcjonować zarówno w wersji on-premise, jak i w wersji chmurowej. Najmocniej rozwijaną od trzech lat częścią platformy są moduły Automation Solutions, dla których jeden z działów R&D firmy QAD Inc. umiejscowiony jest w Polsce. Taki układ zapewnia duży komfort naszym klientom, którzy z jednej strony mają dostęp do najnowszej technologii rozwijanej w duchu Industry 4.0 przez QAD Inc., a z drugiej strony może liczyć na dostosowywanie oprogramowania pod lokalne wymagania przez firmę DSR S.A.

Wyraźnym trendem, który zaczyna się zarysowywać w rozmowach, które aktualnie prowadzimy z naszymi klientami, jest zainteresowanie rozwiązaniem hybrydowym, w którym wciąż jeszcze główny silnik oprogramowania ERP jest umiejscowiony na serwerze klienta, ale rozszerzające moduły, połączone we wspólnej platformie szyną danych, umiejscowione są w chmurze. Takie rozwiązanie jest o tyle interesujące, że pozwala korzystać z dużych mocy obliczeniowych, a jednocześnie newralgiczne dane mieć pod pełną kontrolą na swoim serwerze.

 

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie