Potrzeby i inwestycje przedsiębiorstw

Realizacja i nadzór produkcji priorytetem w inwestycjach branży FMCG.

Branża FMCG (Fast Moving Consumer Goods) jest gałęzią gospodarki, która zapewnia na rynku produkty szybko zbywalne. Często sprzedawane w atrakcyjnych dla konsumenta cenach. Zalicza się do nich artykuły pierwszej potrzeby takie jak: żywność, napoje, kosmetyki, środki czystości, alkohol lub wyroby tytoniowe.1

Jest to sektor dynamicznie się rozwijający, w którym panuje duża konkurencja. Działalność biznesowa na rynku FMCG nie należy więc do łatwych. Jedynie firmy, które potrafią szybko reagować na zmieniające się potrzeby konsumentów są w stawnie się na niej utrzymać i rozwijać.

Branża obwarowana jest także rygorystycznymi normami sanitarnymi oraz unijnymi, takimi jak HACCP, GMP oraz GHP dla branży spożywczej oraz wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP – Good Manufacturing Production) w branży farmaceutycznej.

Produkcja bezpiecznej żywności wiąże się przede wszystkim z kontrolą jakości czy też śledzeniem procesów technologicznych ( traceability). Z tego względu wymaga specjalistycznych narzędzi informatycznych, które w sposób zautomatyzowany będą czuwać nad przebiegiem procesów produkcyjnych. System na każdym etapie musi zapewnić możliwość sprawnego prześledzenia całej historii produktu od zakupu surowca (z identyfikacją dostawcy), po odbiorcę wyrobu gotowego, a także ścisłą ewidencję partii produktu. Realizację traceability umożliwiają systemy MES, których podstawowym zadaniem jest rejestracja zdarzeń zachodzących podczas produkcji.

Prawo farmaceutyczne oraz restrykcje związane z zasadami GMP nakładają na producentów leków wytyczne związane z wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów informatycznych. Przedsiębiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia procesu walidacji rozwiązań IT oraz okresowego ich sprawdzania w celu wykrycia potencjalnych pomyłek i błędów w produkcji i dystrybucji. Działania te są bardzo istotne,  ponieważ wystarczy mały błąd w programie informatycznym, aby maszyna zmieniła wielkość dawki składnika tabletki, co może skutkować zagrożeniem życia człowieka. 

Obecnie BPC GROUP POLAND monitoruje około 100 projektów inwestycyjnych w branży FMCG na rok 2019/2020, które dotyczą zaawansowanych systemów IT w obszarze produkcji. Zdecydowana większość (około 69%) dotyczy wdrożenia systemów klasy MES oraz APS, a więc obszaru planowania i bieżącego monitorowania produkcji. Usprawnienia wymaga także obszar utrzymania ruchu, co deklaruje 19% przedsiębiorstw oraz obszar magazynu (12%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych inwestycji z podziałem na klasy systemowe. Przedstawiamy również tabelę 20 przykładowych projektów inwestycyjnych, która pozwala na przeanalizowanie ich pod kątem zatrudnienia i lokalizacji.

 

Struktura planowanych inwestycji:

 

Wybrane projekty inwestycyjne, planowane do realizacji w roku 2019 przez duże i średnie przedsiębiorstwa monitorowane przez BPC GROUP POLAND:

Tabela sporządzona w oparciu o dane analityczne BPC GROUP POLAND zebrane w roku 2018.

 

O firmie BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND jest firmą, która od ponad 10 lat wspiera kadrę menadżerską przedsiębiorstw sektora MŚP i korporacyjnego w wyborze zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Jako jedyna firma konsultingowa w Polsce, na bieżąco monitoruje procesy wdrożeniowe w kilkuset dużych i średnich przedsiębiorstwach. Konsultanci pozyskują dane na temat funkcjonalności systemów IT oraz ich wykorzystaniu w praktyce. Analizują współpracę przedsiębiorców z dostawcami systemów. Pozyskana wiedza jest wykorzystywana przy realizacji usług doradczych, które konstruowanie są zawsze w oparciu o aktualne dane z rynku na temat ilości i możliwości dostępnych systemów w Polsce. Konsultanci systematycznie monitorują systemy wprowadzane przez producentów wraz z ich aktualizacjami, jak również weryfikują aktualne zasoby kadrowe i kompetencyjne dostawców.

Więcej informacji: www.bpc-group.pl

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Czerwone światło dla niezdrowej żywności.

Dobra praktyka laboratoryjna.

Specjalista pilnie poszukiwany.

Czy IT jest gotowe na branżę spożywczą?

Dostawco – sprawdzam!

 

 

 
  1. https://mfiles.pl/pl/index.php/FMCG

 

Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie