Jak wybierać systemy IT?

PROXIA MES wspiera produkcję w branży tworzyw sztucznych.

CASE STUDY

 

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Izabelinie,
przy ul. Postępu 20

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Produkcja granulatów tworzyw termoplastycznych oraz opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych

 

ZAKRES WDROŻENIA

Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzającego produkcją PROXIA MES, w 4 lokalizacjach: Rzakta, Mościska, Klaudyn oraz Niepruszewo.

 

DANE DOSTAWCY

PROXIA Polska Sp. z o.o.

ul. Barona 30 lok. 324

43-100 Tychy

+48 (32) 700 90 35

www.proxia.com/pl

 

OPIS WDROŻEŃ
Termin

Wdrożenie przeprowadzono w okresie od października 2016 do grudnia 2017 r.

Sytuacja przed wdrożeniem

Korporacja KGL SA to dostawca granulatów tworzyw termoplastycznych oraz opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych, produkowanych w technologii termoformingu. Struktura firmy jest rozproszona pomiędzy spółki córki, z której każda produkuje inny asortyment. Do zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystywane były systemy CDN Optima (tyle systemów ile firm córek, dane w żaden sposób nie są ze sobą połączone). Tutaj przyjmowane są zamówienia od klientów oraz uruchamiane zlecenia produkcyjne. Oprócz tego w centrali jest CDN XL, do którego wprowadzane były ręcznie zagregowane wyniki z systemów Optima, dla celów księgowości i rozliczenia magazynów. Zarządzanie projektami i produkcją odbywało się poprzez system spotkań i narad na których ustalano priorytety i rozwiązywano problemy, a realizacja poszczególnych zadań w działach i bieżące zarządzanie pracownikami odbywało się poprzez Kierowników tych działów na podstawie ustalonych, dla tych procesów procedur. Zarządzanie halami produkcyjnymi odbywało się poprzez Kierowników Produkcji i mistrzów, których zadaniem było realizacja terminów produkcji poszczególnych maszyn przy optymalnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

Napotkane problemy

Przed rozpoczęciem wdrożenia PROXIA MES występowały typowe problemy:

 • Problemy w komunikacji wewnętrznej pomiędzy działami utrzymania ruchu,

technologicznym, planowania, zaopatrzenia i produkcją,

 • Nieefektywne zarządzanie maszynami oraz pracownikami na halach produkcyjnych,
 • Raportowanie produkcji na kartach papierowych, które z opóźnieniem były ręcznie wprowadzane do systemów OPTIMA.
 • Nadmierna produkcja w toku,
 • Niedotrzymywanie terminów realizacji zamówień,
 • Planowanie produkcji w arkuszach Excela
 • Brak możliwości dokładnego rozliczania pracowników z ich pracy
 • Brak nadzoru i monitoringu online nad maszynami, oraz statystyk ich wykorzystywania.
 • Brak automatycznego powiadamiania o zdarzeniach na maszynie.
Najważniejsze funkcje wdrożonego PROXIA MES w KGL
 • Uruchomienie jednego centralnego systemu MES/
 • APS/CMMS, z interfejsem wymiany danych do CDN-XL oraz OPTIMA.
 • APS − zaawansowane planowanie produkcji na wykresie Gantta, dla 2 lokalizacji
 • ΜΕS − nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego z 4 lokalizacji w czasie rzeczywistym, z jednego miejsca (centralny serwer)
 • CMMS – zarządzanie działem utrzymania ruchu, przyjmowanie zgłoszeń awarii z MES, planowanie na wykresie Gantta przeglądów i konserwacji.
 • APS/MES − automatycznie i na bieżąco udostępnia aktualne karty pracy wszystkim pracownikom zatrudnionym na określonych maszynach,
 • MES − zbiera informacje zwrotne o przebiegu procesu produkcyjnego z hal produkcyjnych (m.in. raportowanie produkcji przez każdego pracownika indywidualnie, raportowanie braków i ich powodów),
 • MES/CMMS − zarządza przepływem informacji pomiędzy działami produkcja a utrzymanie ruchu: mechanicy, elektrycy, technolodzy (w oparciu o wbudowany mechanizm wysyłania powiadomień email/sms o stanie maszyny czy wysłanie żądanie interwencji technologa przy maszynie),
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników wraz z oceną ich wydajności. Pracownicy logują się na swoje maszyny przy użyciu terminala z ekranem dotykowym i karty zbliżeniowej.
 • Rozliczanie czasu pracy maszyn wraz z oceną ich wydajności (OEE).
 • Stopień wykorzystania planowanego czasu pracy poszczególnych pracowników i maszyny
 • Analizy obciążenia zasobów, analizy „wąskich gardeł”
 • Analizy efektywności i analizy finansowe (klienci, produkty, zlecenia, zasoby) w COMARCH ERP na podstawie na bieżąco przesyłanych informacji z PROXIA MES
Podsumowanie – osiągnięte korzyści z wdrożenia

Wdrożenie PROXIA MES w KGL pozwoliło do tej pory uzyskać szereg korzyści:

 • Monitoring z 1 jednego miejsca wszystkich 4 lokalizacji produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
 • Znacząco zwiększono efektywność i wydajność produkcji (wzrost produkcji na magazyn o 20% na kluczowych asortymentach)
 • Znacząco zwiększono dostępność i wykorzystanie wszystkich maszyn (od 20 do 35%).
 • PROXIA MES usprawnił komunikację wewnętrzną i wyeliminował błędy z nią związane;
 • Znacząco poprawiona została terminowość realizacji zamówień, dzięki dynamicznemu planowaniu produkcji;
 • Uzyskano bieżącą, bezpośrednią i bardzo dokładną wiedzę o zaawansowaniu prac nad każdym zleceniem wraz z informacją o zaangażowanych kosztach na dany moment;
 • PROXIA MES udostępnia dokładne analizy/raporty z realizacji poszczególnych operacji technologicznych w zakresie rzeczywistych czasów ich realizacji, co pozwala opracować dokładniejsze normy oraz wprowadzać procesy ich poprawy na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

 

Zobacz profil firmy PROXIA Software A.G. w bazie systemów IT

https://katalog.bpc-guide.pl/szukaj/producent/110

 

 

Przedstawione Case Study pochodzi z najnowszej publikacji BPC GROUP POLAND Raportu Rekomendacyjnego PRODUKCJA – Systemy IT w Polsce.

W raporcie ponadto:

 • Lista 100 rozwiązań dedykowanych produkcji opracowana na podstawie bazy systemów informatycznych serwisu doradczego www.bpc-guide.pl;
 • Opisy 12 projektów wdrożeniowych w formie Case Study;
 • Informacje o dostawcach i producentach systemów;
 • Wskazówki i praktyczne porady konsultantów BPC GROUP POLAND dotyczące organizacji procesu wyboru zaawansowanego systemu IT.

 

Zamów Publikację
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie