WMS - Warehouse Management System

Wybierz dostawcę

Zanim decydenci wybiorą dostawcę systemu WMS, warto aby przeanalizowali jego kompetencje i referencje. Dobrze jest również, aby zaznajomili się z metodologią wdrożenia systemu, którą proponuje dostawca. Dodatkowo poza instalacją systemu dobrze jest przenalizować sposób, w jaki dostawca zapewnia integrację z modułem produkcyjnym ERP oraz innymi rozwiązaniami np. TSL.

Osoba odpowiedzialna za proces wdrożenia systemu w naszym przedsię- biorstwie (wskazana przez dostawcę) musi być otwarta na rozmowę i wymianę informacji. Dobra komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwem, a dostawcą jest kluczem do uzyskania najlepszego efektu.

Teoria, a praktyka wdrożeń
PRO Siechnice Ireneusz Kucharski, Prokurent – Z-ca Dyrektora  
PRO Siechnice
Ireneusz Kucharski,
Prokurent – Z-ca Dyrektora
 
Dzięki systemowi pracownicy magazynowi znacznie usprawnili swoją pracę, aktualnie mogąc wykonywać większą ilość procesów w......
Lepsza kontrola procesów.
C.H. ROBINSON POLSKA S.A.  Maciej Przybyszewski Manager Operacyjny ds. Logistyki  
C.H. ROBINSON POLSKA S.A. 
Maciej Przybyszewski
Manager Operacyjny ds. Logistyki
 
W naszej firmie szkolenie pracowników z obsługi systemu WMS zajęło około dwóch tygodni. Największe zmiany zaobserwowali pracownicy,......
WMS - Krótszy czas pracy
DTW Sp. z.o.o.   Przemysław Opyrchał Kierownik Magazynu  
DTW Sp. z.o.o.  
Przemysław Opyrchał
Kierownik Magazynu
 
Po wprowadzeniu systemu WMS do firmy DTW, zaobserwowaliśmy przede wszystkim skrócenie czasu prac wykonywanych na magazynie....
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie