Forum ekspertów


Kiedy przedsiębiorstwo jest gotowe na wdrożenie systemu ECM?

Wdrożenie systemu ECM jest poważnym wyzwaniem organizacyjnym dla całego przedsię- biorstwa. Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo jest gotowe do wdrożenia systemu ECM, gdy ma zdefiniowaną strukturę organizacyjną z jasno określonymi kompetencjami na poszczególnych stanowiskach.

Jak wygląda proces wdrożenia systemu ECM?

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu we współpracy z klientami, w szczególności z sektora FMCG oraz Retail, doszliśmy do wniosku, że udany projekt wdrożenia ECM musi spełniać dwa kryteria wstępne: musi być znana odpowiedź na pytanie o cel przedsięwzięcia oraz platforma ECM, która jest aktualnie wdrażana, musi zapewniać tanie metody adaptacji do szybko zmieniających się oczekiwań

Główne różnice po wdrożeniu systemu MES

Z mojego puntu widzenia systemy klasy MES są nieodłącznym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa, my osobiście wykorzystujemy taki system od bardzo wielu lat. Wypełniają one lukę pomiędzy systemem klasy ERP, a systemem klasy SCADA lub innymi systemami niższego poziomu pozyskiwania danych bezpośrednio z urządzeń.

Ciągłość pracy jako priorytet

Wdrażanie jakichkolwiek systemów IT w przedsiębiorstwach nie należy do łatwych zadań ze względu na to, że bardzo często głęboko ingerują one w organizację pracy. Tak też jest w przypadku wdrożenia systemu MES, dlatego zakład, który decyduje się na taki krok, powinien odpowiednio się do niego przygotować.

Jak przygotować się do wyboru systemu klasy MES?

Planując wdrożenie systemu MES w firmie już na samym początku należy sobie jasno zdefiniować mierzalne cele takiego projektu, np. poprawa wskaźnika efektywności produkcji o 20% w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu wdrożenia, ograniczenie liczby / czasu / kosztów przezbrojeń o 40%, osiągnięcie poziomu 90% zleceń realizowanych zgodnie z planem w ciągu pół roku po wdrożeniu systemu, zapewnienie wysokiej jakości produkcji na poziomie 97% dobrych sztuk, itd.

Co trzeba zrobić lub jakie warunki trzeba spełnić aby system ECM został skutecznie wdrożony?

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu we współpracy z klientami, w szczególności z sektora FMCG oraz Retail, doszliśmy do wniosku, że udany projekt wdrożenia ECM musi spełniać dwa kryteria wstępne

Analiza uświadamia i porządkuje

Proces wyboru i wdrożenia systemu rozpoczęliśmy od opracowania listy wymagań funkcjonalnych. Następnie przeprowadziliśmy analizę działalności przedsiębiorstwa, by móc skutecznie opisać kluczowe dla nas procesy oraz zidentyfikować potrzeby.

Kiedy i jak ustalać krytyczność w zapytaniu ofertowym?

Decydenci powinni ustalić krytyczność wymagań funkcjonalnych wobec nowego systemu w końcowej fazie analizy potrzeb, w momencie, gdy powstanie formalny dokument zapytania ofertowego. Krytyczność ustalimy w arkuszu wymagań, który będzie zawierał wynik wywiadu i analiz z wszystkich kluczowych działów przedsiębiorstwa

Analiza biznesowa pierwszym etapem wdrożenia systemu

Kierownictwo przedsiębiorstwa podejmuje decyzję o wprowadzeniu konkretnych rozwiązań informatycznych mając na uwadze przede wszystkim realizację celów strategicznych, definiowanych na wysokim poziomie ogólności

Delfoi Planner fiński system APS dla różnych sektorów przemysłowych

Prace nad aplikacją do zaawansowanego planowania rozpoczęliśmy w 2000 roku. Zaczęliśmy od narzędzi służących do symulacji i optymalizacji planu produkcyjnego. Głównym powodem takiego kierunku była świadomość, iż systemy klasy ERP nie są w stanie w zaawansowanym stopniu kontrolować i planować produkcji

Jak wdrożyć system BPA?
Zbigniew Błaszczyk Prezes Zarządu, Febit
BPA
Informatyzacja jest istotnym elementem rozwoju współczesnych organizacji, obejmując kolejne obszary ich aktywności. Najczęściej......
Główne różnice po wdrożeniu systemu MES
Andrzej Janiszewski, Information Services MES Manager Europe/Asia, Silgan White Cap Polska   
Andrzej Janiszewski,
Information Services MES Manager Europe/Asia,
Silgan White Cap Polska 
 
Z mojego puntu widzenia systemy klasy MES są nieodłącznym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa, my osobiście wykorzystujemy......

Aktualności


Copyright 2007 – 2019 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie