Forum ekspertów


WMS - Krótszy czas pracy

Po wprowadzeniu systemu WMS do firmy DTW, zaobserwowaliśmy przede wszystkim skrócenie czasu prac wykonywanych na magazynie.

Główne problemy przy wprowadzeniu CRM

1. Rozproszenie danych o kontaktach z klientami oraz niejednolita bazakontaktów; ​​​​​​​2. Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami w oparciu o niepełne informacje historyczne;

Lepsza kontrola procesów.

W naszej firmie szkolenie pracowników z obsługi systemu WMS zajęło około dwóch tygodni. Największe zmiany zaobserwowali pracownicy, którzy mieli bezpośrednią styczność z systemem. Ilość dostępnych raportów wyraźnie się zwiększyła, przez to umożliwiła nam stuprocentową kontrolę nad wszystkimi procesami oraz eliminację błędów.

Główne problemy w zakresie zarządzania magazynem

1. Dostawa towaru: Automatyczne harmonogramowanie kolejkowania dostaw i przydziału zadań dla magazynierów; 2. Gromadzenie danych na temat fizycznego przyjęcia towaru na magazyn;

Jakie zmiany po wdrożeniu APS?

Po wdrożeniu systemu zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji w naszym przedsiębiorstwie zdecydowanie poprawiliśmy punktualność oraz przewidywalność czasową dostaw dla naszych klientów. 

Główne problemy przy wprowadzeniu BI

1. Zdefiniowanie problemów biznesowych, które chcemy rozwiązać za pomocą systemu; 2. „Brudne” dane, czyli błędy oraz braki w danych, które trzeba zlikwidować, aby nie miały one wpływu na wyniki raportów i analiz generowanych przez system BI;

Różnice pomiędzy systemami APS i ERP. Czy można jeden zastąpić drugim?

Mimo, iż systemy ERP i APS są ściśle powiązane z tematyką produkcji, stanowią one dwa odrębne narzędzia do realizowania zupełnie innych zadań. Niektórzy podejmują próby zastąpienia programu APS poprzez rozszerzanie systemu ERP. Zaawansowane planowanie produkcji możliwe jest tylko z wykorzystaniem przeznaczonego do tego celu oprogramowania.

Workflow w Polsce

Od rozwiązań klasy DMS wymaga się już nie tylko obsługi przepływu dokumentów wraz z mechanizmami OCR, ale informatyzacji i automatyzacji szeregu zagadnień wykraczających poza tego typu systemy. Funkcjonalności CRM, zarządzania projektami obsługi zleceń, serwisu, kontroli jakości, procedur ISO, audytów, zarządzania składnikami majątku itp. to tylko wybrane przykłady elementów procesowego zarządzania firmą.

Zaawansowane planowanie w ERP jest możliwe

Czy możliwe jest znalezienie systemu ERP rzeczywiście pozwalającego na zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji? To pytanie, które często zadają sobie planiści oraz dyrektorzy zakładów produkcyjnych. Ponadto przedstawiciele zarządu przedsiębiorstw chcieliby, aby w średnim horyzoncie czasowym, inwestycja w system przyniosła rzeczywisty zysk.

P.K. Therma - Teoria a praktyka wdrożeń ECM

Przed wyborem aktualnego rozwiązania zbudowaliśmy listę naszych potrzeb. Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co musi mieć nowy system, żeby spełnił nasze wymagania i uzupełnił luki, których brakowało w poprzednim rozwiązaniu.

Predykcyjne utrzymanie ruchu.
Wojciech Kucz Dyrektor Techniczny ISP Polska Sp. z o.o.
Coraz bardziej zautomatyzowany i technologicznie zaawansowany park maszynowy wymaga nowoczesnych rozwiązań. Systemy Predictive......

Aktualności


Copyright 2007 – 2019 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie