Forum ekspertów


Nowe funkcje w systemach WMS

Systematyczne aktualizacje oprogramowania i uzupełnianie go o nowe funkcjonalności zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji. W ostatnim czasie system PSIwms został wzbogacony o dodatkowe funkcjonalności związane z obsługą różnych wariantów Cross-Dockingu. Dostosowaliśmy system także do obsługi sprzedaży E-commerce poprzez dodanie funkcjonalności związanych ze specyficznymi usługami dla tej branży jak łączenie w zestawy (Kitting), uszlachetnianie (Value Added Services), szczególnie przydatne przy obsłudze zwrotów.

Główne problemy przy wprowadzeniu Workflow

1. Brak możliwości przeprowadzenia kontroli statusu rozpoczętych procesów w dowolnym momencie; 2. Utrudnione kontrola następcza przeprowadzanych procesów i badanie metod pracy – wymagają dogłębnej analizy dokumentacji;

WMS - Krótszy czas pracy

Po wprowadzeniu systemu WMS do firmy DTW, zaobserwowaliśmy przede wszystkim skrócenie czasu prac wykonywanych na magazynie.

Główne problemy przy wprowadzeniu CRM

1. Rozproszenie danych o kontaktach z klientami oraz niejednolita bazakontaktów; ​​​​​​​2. Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami w oparciu o niepełne informacje historyczne;

Lepsza kontrola procesów.

W naszej firmie szkolenie pracowników z obsługi systemu WMS zajęło około dwóch tygodni. Największe zmiany zaobserwowali pracownicy, którzy mieli bezpośrednią styczność z systemem. Ilość dostępnych raportów wyraźnie się zwiększyła, przez to umożliwiła nam stuprocentową kontrolę nad wszystkimi procesami oraz eliminację błędów.

Główne problemy w zakresie zarządzania magazynem

1. Dostawa towaru: Automatyczne harmonogramowanie kolejkowania dostaw i przydziału zadań dla magazynierów; 2. Gromadzenie danych na temat fizycznego przyjęcia towaru na magazyn;

Jakie zmiany po wdrożeniu APS?

Po wdrożeniu systemu zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji w naszym przedsiębiorstwie zdecydowanie poprawiliśmy punktualność oraz przewidywalność czasową dostaw dla naszych klientów. 

Główne problemy przy wprowadzeniu BI

1. Zdefiniowanie problemów biznesowych, które chcemy rozwiązać za pomocą systemu; 2. „Brudne” dane, czyli błędy oraz braki w danych, które trzeba zlikwidować, aby nie miały one wpływu na wyniki raportów i analiz generowanych przez system BI;

Różnice pomiędzy systemami APS i ERP. Czy można jeden zastąpić drugim?

Mimo, iż systemy ERP i APS są ściśle powiązane z tematyką produkcji, stanowią one dwa odrębne narzędzia do realizowania zupełnie innych zadań. Niektórzy podejmują próby zastąpienia programu APS poprzez rozszerzanie systemu ERP. Zaawansowane planowanie produkcji możliwe jest tylko z wykorzystaniem przeznaczonego do tego celu oprogramowania.

Workflow w Polsce

Od rozwiązań klasy DMS wymaga się już nie tylko obsługi przepływu dokumentów wraz z mechanizmami OCR, ale informatyzacji i automatyzacji szeregu zagadnień wykraczających poza tego typu systemy. Funkcjonalności CRM, zarządzania projektami obsługi zleceń, serwisu, kontroli jakości, procedur ISO, audytów, zarządzania składnikami majątku itp. to tylko wybrane przykłady elementów procesowego zarządzania firmą.

Teoria, a praktyka wdrożeń
PRO Siechnice Ireneusz Kucharski, Prokurent – Z-ca Dyrektora  
PRO Siechnice
Ireneusz Kucharski,
Prokurent – Z-ca Dyrektora
 
Dzięki systemowi pracownicy magazynowi znacznie usprawnili swoją pracę, aktualnie mogąc wykonywać większą ilość procesów w......
Jak wdrożyć system BPA?
Zbigniew Błaszczyk Prezes Zarządu, Febit
BPA
Informatyzacja jest istotnym elementem rozwoju współczesnych organizacji, obejmując kolejne obszary ich aktywności. Najczęściej......

Aktualności


Copyright 2007 – 2019 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie