Forum ekspertów


Teoria, a praktyka wdrożeń

Dzięki systemowi pracownicy magazynowi znacznie usprawnili swoją pracę, aktualnie mogąc wykonywać większą ilość procesów w danym czasie. Wcześniej posiadaliśmy już mniej zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem. Zważaliśmy na to, aby sam interfejs był do niego zbliżony dzięki czemu pracownicy nie musieli odbywać przydługich szkoleń z obsługi nowego systemu, uzyskując tym samym nowe, rozszerzone funkcjonalności Po wdrożeniu WMSa, rozbudowie planu kont i sposobu księgowania magazynu (wejścia i wyjścia) w czasie rzeczywistym, inwentaryzacja w naszej firmie także uległa diametralnej zmianie

Ofiary złej organizacji procesu wyboru

Kluczowym elementem sukcesu w procesie wyboru systemu ERP jest jego właściwa organizacja. Każdy dobrze prowadzony proces powinien mieć określone ramy czasowe, uwzględniające poszczególne etapy (kamienie milowe). W trakcie prowadzenia działań doradczych BPC Group zauważyło, że zbyt wiele procesów decyzyjnych jest rozciągniętych w czasie. Decydenci nie precyzują jasno celów, nie posiadają również harmonogramu projektu.

Rozbieżne informacje dostawców

Błędne informacje na temat możliwości systemu mogą pojawić się w przedsiębiorstwie w sytuacji, gdy dane rozwiązanie jest przedstawione przez dostawcę, który nie posiada kompetencji w obsłudze danej branży. Systemów ERP na polskim rynku jest kilkadziesiąt – tych ogólnopolskich i międzynarodowych zakwalifikowanych zgodnie z standardami Gartnera do tegoż miana.

Umowa prawna minimalizuje ryzyko

Jedynie umowa, odpowiednio zabezpieczająca w zakresie prawnym przedsiębiorcę oraz przygotowana w sposób należyty analiza przedwdrożeniowa pozwoli zminimalizować ryzyka prawne związane z procedurą zakupową systemów informatycznych.

Różne wyceny tego samego projektu

Managerowie wybierający system powinni mieć cały czas na uwadze, że dostawcy tak żonglują informacjami i cenami, aby doprowadzić do sprzedaży. Bardzo często w pierwszych ofertach cenowych pomijają istotne elementy, które mogą podnieść cenę projektu i doprowadzić do odrzucenia systemu. Praktyka pokazuje również, że na etapie negocjacji handlowych dostawcy potrafią przedstawić oferty nawet o 40% niższe, w stosunku do tych analizowanych na etapie shortlisty.

Wdrożenie DMS - Bezpieczeństwo danych

W organizacjach, w których kluczową rolę odgrywa praca zespołowa ważne jest tzw. wersjonowanie dokumentów. Wówczas niezwykle istotne jest to, aby każdy członek zespołu mógł kontrolować zmiany zachodzące w dokumencie.

Główne problemy w dziale realizacji produkcji

1. Rejestrowanie braków/ błędów; 2. Ewidencjonowanie nienormowanego zużycia materiałów;

Porządkowanie procesów – porządkowanie organizacji.

Jednym z grzechów popełnianych podczas wyboru systemu jest rozmywanie celu biznesowego, czyli próba adaptacji danego rozwiązania do możliwie najszerszych zastosowań. Wpadamy wówczas w „pułapkę myślową”: skoro wydajemy określoną sumę pieniędzy na system, poszukajmy rozwiązania, które przy okazji rozwiąże inne problemy w firmie.

Główne problemy w dziale utrzymania ruchu

1. Brak narzędzi informatycznych wspierających nadzór nad halą produkcyjną; 2. Alarmowanie o awariach i przestojach realizowane w tradycyjny sposób;

Modele współpracy z dostawcami systemów workflow

W tym przypadku klient kupuje duże narzędzie, które posiada szereg mechanizmów mających wspierać zespół IT klienta w samodzielnym projektowaniu formularzy i procesów. Narzędzia takie dają szeroką możliwość dostosowania do potrzeb organizacji, ale ze względu na swoją złożoność konieczne będzie pozyskanie w organizacji wysoko specjalistycznej wiedzy.

WMS - Krótszy czas pracy
DTW Sp. z.o.o.   Przemysław Opyrchał Kierownik Magazynu  
DTW Sp. z.o.o.  
Przemysław Opyrchał
Kierownik Magazynu
 
Po wprowadzeniu systemu WMS do firmy DTW, zaobserwowaliśmy przede wszystkim skrócenie czasu prac wykonywanych na magazynie....

Aktualności


Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie