Forum ekspertów


Umowa prawna minimalizuje ryzyko

Jedynie umowa, odpowiednio zabezpieczająca w zakresie prawnym przedsiębiorcę oraz przygotowana w sposób należyty analiza przedwdrożeniowa pozwoli zminimalizować ryzyka prawne związane z procedurą zakupową systemów informatycznych.

Różne wyceny tego samego projektu

Managerowie wybierający system powinni mieć cały czas na uwadze, że dostawcy tak żonglują informacjami i cenami, aby doprowadzić do sprzedaży. Bardzo często w pierwszych ofertach cenowych pomijają istotne elementy, które mogą podnieść cenę projektu i doprowadzić do odrzucenia systemu. Praktyka pokazuje również, że na etapie negocjacji handlowych dostawcy potrafią przedstawić oferty nawet o 40% niższe, w stosunku do tych analizowanych na etapie shortlisty.

Wdrożenie DMS - Bezpieczeństwo danych

W organizacjach, w których kluczową rolę odgrywa praca zespołowa ważne jest tzw. wersjonowanie dokumentów. Wówczas niezwykle istotne jest to, aby każdy członek zespołu mógł kontrolować zmiany zachodzące w dokumencie.

Główne problemy w dziale realizacji produkcji

1. Rejestrowanie braków/ błędów; 2. Ewidencjonowanie nienormowanego zużycia materiałów;

Porządkowanie procesów – porządkowanie organizacji.

Jednym z grzechów popełnianych podczas wyboru systemu jest rozmywanie celu biznesowego, czyli próba adaptacji danego rozwiązania do możliwie najszerszych zastosowań. Wpadamy wówczas w „pułapkę myślową”: skoro wydajemy określoną sumę pieniędzy na system, poszukajmy rozwiązania, które przy okazji rozwiąże inne problemy w firmie.

Główne problemy w dziale utrzymania ruchu

1. Brak narzędzi informatycznych wspierających nadzór nad halą produkcyjną; 2. Alarmowanie o awariach i przestojach realizowane w tradycyjny sposób;

Modele współpracy z dostawcami systemów workflow

W tym przypadku klient kupuje duże narzędzie, które posiada szereg mechanizmów mających wspierać zespół IT klienta w samodzielnym projektowaniu formularzy i procesów. Narzędzia takie dają szeroką możliwość dostosowania do potrzeb organizacji, ale ze względu na swoją złożoność konieczne będzie pozyskanie w organizacji wysoko specjalistycznej wiedzy.

Główne problemy zakładów produkcyjnych.

1. Brak zintegrowanych systemów zarządzania całą organizacją, produkcją, magazynem; 2. Konieczność gromadzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji w wersji papierowej;

Nowe funkcje w systemach WMS

Systematyczne aktualizacje oprogramowania i uzupełnianie go o nowe funkcjonalności zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji. W ostatnim czasie system PSIwms został wzbogacony o dodatkowe funkcjonalności związane z obsługą różnych wariantów Cross-Dockingu. Dostosowaliśmy system także do obsługi sprzedaży E-commerce poprzez dodanie funkcjonalności związanych ze specyficznymi usługami dla tej branży jak łączenie w zestawy (Kitting), uszlachetnianie (Value Added Services), szczególnie przydatne przy obsłudze zwrotów.

Główne problemy przy wprowadzeniu Workflow

1. Brak możliwości przeprowadzenia kontroli statusu rozpoczętych procesów w dowolnym momencie; 2. Utrudnione kontrola następcza przeprowadzanych procesów i badanie metod pracy – wymagają dogłębnej analizy dokumentacji;

Jak wdrożyć system BPA?
Zbigniew Błaszczyk Prezes Zarządu, Febit
BPA
Informatyzacja jest istotnym elementem rozwoju współczesnych organizacji, obejmując kolejne obszary ich aktywności. Najczęściej......

Aktualności


Copyright 2007 – 2019 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie