Forum ekspertów


Systemy ERP – skuteczny oręż w walce o klienta

Systemy ERP odgrywają coraz większą rolę w firmach produkcyjnych. Miniony rok był dobry dla dostawców rozwiązań klasy ERP na polskim rynku. Perspektywy na najbliższe lata również są bardzo optymistyczne, co nie oznacza, że branża nie musi mierzyć się z licznymi wyzwaniami. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Monitor ERP System wśród menedżerów przedsiębiorstw wytwórczych, obszarami wymagającymi usprawnienia dzięki rozwiązaniom informatycznym są przede wszystkim: planowanie, realizacja i raportowanie produkcji, eliminacja wąskich gardeł oraz podnoszenie terminowości i jakości obsługi klienta.

7 powodów, dla których warto wdrożyć system do obiegu dokumentów

Szacuje się, że segment ECM będzie rósł w latach 2015 -2019 w tempie ok. 14% rocznie, co czyni go jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin systemów wspomagających zarządzanie. Ten segment obejmuje aplikacje do archiwizacji, rozpoznawania optycznego (OCR) a także obiegu dokumentów różnego typu. Co sprawia, że systemy do ECM stają się tak popularne?

Oczekiwania i potrzeby branży wyrobów metalowych

Branża maszyn, urządzeń i wyrobów metalowych to  obszar silnej konkurencji, gdzie kluczowe znaczenie ma sprawność procesów obsługi klientów i realizacji zamówień o wysokim stopniu różnorodności. Firmy muszą sprostać zmiennemu popytowi rynkowemu, dostosować produkcję do coraz krótszych serii i zapewnić pełną kastomizację produktów. Koncentrują się one na ciągłym doskonaleniu procesów wytwórczych, zapewnieniu najwyższej produktywności oraz minimalizacji kosztów wytworzenia.Przedsiębiorstwa są również zmuszone do ciągłej kontroli jakości, śledzenia partii produktu oraz planowania zespołów w kontekście zachowania większej wydajności maszyn. Niebagatelne znaczenie ma również utrzymanie standardów branżowych oraz wymogów definiowanych przez finalnych producentów.

BI kluczem do sukcesu na konkurencyjnym rynku.

W biznesie najważniejsza jest informacja. Informacja rzetelna, zoptymalizowana pod konkretne potrzeby.  Podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, ocena sytuacji firmy, osiąganie zysku i minimalizacja kosztów nie są możliwe bez informacji.  W szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym, firmom nie wystarczają już żmudne, czasochłonne metody pozyskiwania właściwych informacji, z ogromu danych jakie przechowują w swoich systemach informatycznych. Coraz częściej sięgają po narzędzia analityczno-raportujące Business Intelligence (BI) wraz z Hurtownią Danych, które pozwalają w łatwy i natychmiastowy  sposób przekształcić posiadane dane, w informacje, a te z kolei w wiedzę, która jest niezbędna do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. 

Gospodarka narzędziowa w firmie produkcyjnej

Jednym z najpoważniejszych problemów w przedsiębiorstwach branży metalowej jest ewidencjonowanie narzędzi, których nie sposób obejść bez systemu informatycznego. Bo czy ktoś nad tym panuje? Narzędzia są wydawane, one krążą gdzieś po całej hali produkcyjnej, a za chwilę zaczyna ich brakować. A kierownik narzędziowni podpisuje polecenia na zakup nowych. Ale dlaczego, po co? Daje, podpisuje i jakby temat znika. Nie istnieje żadna kontrola kosztów wydziału narzędziowego. Papierowe prowadzenie ewidencji narzędzi jest zbyt pracochłonne dla pracowników, często jest pomijane. Tak naprawdę nikt tego nie pilnuje, a wydawane są kolejne dyspozycje o zakupie nowych narzędzi. 

Problemy przedsiębiorstw branży metalowej

Płynnie, na czas, bez niespodzianek czy „ogonów” – czyli jak sprawnie realizować proces produkcji i wychwytywać niezgodności? Tylko bieżąca informacja na temat stopnia zaawansowania produkcji stanowi podstawę do sprawnej jej realizacji. Pozwala to na wczesną identyfikację problemów. Niestety bardzo często raportowanie produkcji odbywa się w firmach z bardzo dużym opóźnieniem. A przecież można to w łatwy sposób usprawnić. Częstą sytuacją jest również, konieczność modyfikacji technologii w ramach już otwartego zlecenia. Ukierunkowanie na coraz lepsze zaspokajanie potrzeb klientów oraz rosnące i wymagania powodują, iż często zgadzamy się na poważne zmiany już w trakcie realizacji zlecenia. Charakterystyczne są także częste zmiany w dostępnych surowcach (wycofanie przez producentów danego typu surowca, czy ich dostępność na rynku itp.), które wymuszają u producentów branży obróbki metali zmiany w strukturze materiałowej zdefiniowanej wcześniej na potrzeby produkcji.

Kooperacja wymusza informatyzację przedsiębiorstw.

Branża metalowa skupia swoje działania wokół produkcji jednostkowej, realizowanej głównie „pod zamówienie”.Powodem jest przeniesienie produkcji masowej na rynek azjatycki, o niższych kosztach siły roboczej. Duża konkurencja panująca wśród polskich przedsiębiorstw branży metalowej, powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne rozwiązania informatyczne.  Dziś, liczy się nie tylko wysoka jakość produkowanych wyrobów i „dobra” cena, ale także krótkie terminy realizacji zamówień. Dlatego ważną rolę odgrywają tu systemy ERP i MRP II, które pozwalają ulepszyć efektywność i organizację firmy i tym samym wzmocnić jej konkurencyjność. W branży tej najlepiej sprawdzają się rozwiązania, które umożliwią wsparcie całego procesu produkcyjnego i obszarów powiązanych z produkcją, takich jak: logistyka, dystrybucja czy księgowość. Przedsiębiorcy oczekują ścisłego skorelowania pracy działów współpracujących z produkcją, by usprawnić między nimi przepływ informacji i lepiej organizować pracę. 

Analizy wielowymiarowe MAAT – dostęp do danych na wyciągnięcie ręki.

Dostęp do rzetelnych informacji jest istotnym czynnikiem w nowoczesnym i szybkim zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rynek potrzebuje narzędzi do przekrojowego analizowania przedsiębiorstwa nie tylko w obszarze finansów.W dzisiejszych czasach sama informacja z obszaru finansów to zbyt mało. Analizy wielowymiarowe są zaawansowanym narzędziem analitycznym przeznaczonym dla kadry zarządzającej, która w łatwy sposób chce zebrać wszystkie informacje w jednym miejscu. Widzimy potrzebę zestawiania danych z różnych obszarów w tym w szczególności z produkcji oraz logistyki.  Całość oparta jest na zasadzie działania kostki OLAP, gdzie w szybki i prosty sposób można tworzyć dowolne jej układy. Ważną kwestią jest również możliwość pracy na wcześniej zamodelowanych modelach danych, bez potrzeby korzystania z zewnętrznych aplikacji.

TEORIA A PRAKTYKA WDROŻEŃ ECM

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu do obiegu dokumentów, ponieważ ogrom dokumentów w pewnym momencie nas przerósł i nie było możliwości, żeby móc je wszystkie wydajnie obrabiać. Mieliśmy problemy przede wszystkim z szybkim identyfikowaniem i akceptacją dokumentów, a także z dostępem do dokumentów przekazanych do archiwum.

Analiza uświadamia i porządkuje
Jarosław Jędrzejczyk, Business Analyst, John Cotton Europe  
Jarosław Jędrzejczyk,
Business Analyst,
John Cotton Europe
 
Proces wyboru i wdrożenia systemu rozpoczęliśmy od opracowania listy wymagań funkcjonalnych. Następnie przeprowadziliśmy analizę......

Aktualności


Copyright 2007 – 2019 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie