ERP
SYSTEMY IT W POLSCE
Analiza Procesów Inwestycyjnych
Premiera – 13 czerwca 2019, Konferencja we Wrocławiu  » zobacz szczegóły «
W okresie 2018-2019 roku BPC GROUP POLAND objęła działalnością doradczą ponad 400 dużych i średnich przedsiębiorstw, które były na różnych etapach wyboru zaawansowanych rozwiązań. Przedsiębiorcy planowali wprowadzenie systemów IT w zakresie całej organizacji, jak również w wybranych obszarach merytorycznych: produkcji, sprzedaży, logistyki czy analityki zarządczej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszą publikacją, którą sporządziliśmy w oparciu o analizę kilkuset projektów doradczych.
Analiza procesów inwestycyjnych.

Rozdział zawiera analizę zrealizowanych projektów inwestycyjnych ERP w Polsce w latach 2018-2020. Dodatkowo został przedstawiamy światowe trendy IT na rynku przedsiębiorstw takich jak: Przemysł 4.0, Inteligentna fabryka, Internet Rzeczy (IoT). Ponadto konsultanci BPC GROUP POLAND poddali analizie procesy wyborów w dużych i średnich przedsiębiorstwach dotyczących systemu ERP.
100 projektów ERP w latach 2018-2019.

Tabelaryczny opis 100 projektów inwestycyjnych, monitorowanych przez BPC GROUP POLAND, dotyczących dotyczących rozwiązań klasy ERP, które są planowane przez przedsiębiorstwach w latach 2019-2020 monitorowanych przez BPC GROUP POLAND.
Branżowość.

Ze względu na odmienne wymagania i potrzeby w rozdziale zostały opisane branże takie jak: spożywcza, metalowa, maszynowa, tworzyw sztucznych, meblowa, automotive, farmacja i kosmetyka, handel i dystrybucja. Dodatkowo rozdział zawiera charakterystykę branży, kluczowe wymagania dotyczące systemu oraz przykładowe projekty inwestycyjne.
Informacje o producentach i dostawcach systemów IT dedykowanych produkcji.

W rozdziale znajdują się informacje na temat producentów i dostawców systemów klasy ERP, którzy działają na rynku polskim. Obok opisu działalności, informacji na temat oferowanych rozwiązań i danych kontaktowych, poznamy kluczowe kompetencje przedstawionych firm oraz przykładowe referencje.
Systemy klasy ERP.

Opis kilkudziesięciu rozwiązań ERP najczęściej analizowanych w procesach wyboru systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem w sektorach: produkcja, handel-dystrybucja, usługi.
Zamów Publikację
Zobacz fragmenty
Copyright 2007 – 2019 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie